Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 8 nøyaktig(e)
access [engelsk]    adgang, tilgang atkomst anfall tilgjengelighet (edb) aksess, tilgang
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
access [engelsk]    adkomst [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
access [norsk]    tilgang [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
access [engelsk]    tilgang [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
access [engelsk]    få fatt i/tak på, åpne, hente, laste [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
access [engelsk]    få tilgang til [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access [engelsk]    tilgang [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access [engelsk]    tilgang [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 49 omtrentlig(e)
Accession [engelsk]    Tiltredelse [norsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
accessory [engelsk]    enhet, tilbehør [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access key [engelsk]    tilgjengelighetstast [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
access arm [engelsk]    arm [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access bar [engelsk]    tilgangslinje [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access key [engelsk]    tilgangstast [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
LinkAccess [norsk]    LinkAccess [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Accessorius [latin]    aksessorisk, tilhørende [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
access code [norsk]    tilgangskode [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
access code [engelsk]    tilgangskode, adgangskode [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
access time [engelsk]    tilgangstid, søketid [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
access code [engelsk]    tilgangskode, tilgangskode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access mask [engelsk]    tilgangsmaske [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access block [engelsk]    tilgangsblokk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access level [engelsk]    tilgangsnivå [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access point [engelsk]    tilgangspunkt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access token [engelsk]    tilgangstoken [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
write access [engelsk]    skrivetilgang [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accessibility [engelsk]    tilgjengelighet [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
access number [engelsk]    tilgangsnummer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accessibility [engelsk]    tilgjengelighet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
remote access [engelsk]    ekstern pålogging [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access control [engelsk]    tilgangskontroll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access provider [engelsk]    Internett-leverandør [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Internet access [engelsk]    Internett-tilgang [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access mechanism [engelsk]    tilgangsmekanisme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access mechanism [engelsk]    tilgangsmekanisme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access mechanism [engelsk]    tilgangsmekanisme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access violation [engelsk]    tilgangsbrudd [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Excel Web Access [norsk]    Excel Web Access [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access point name [engelsk]    navn på tilgangspunkt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Access Point Name [engelsk]    Navn på tilgangspunkt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
conditional access [norsk]    (betinget tilgang) Kontrollsystem som kun tillater tilgang hvis gitte betingelser (f.eks. krypteringsnøkler) er til stede.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
access permissions [engelsk]    tilgangstillatelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accessibility aids [engelsk]    tilgjengelighetshjelpemidler [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
remote data access [engelsk]    ekstern datatilgang [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access control list [engelsk]    tilgangskontrolliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
access control entry [engelsk]    tilgangskontrolloppføring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Accessibility Wizard [engelsk]    Veiviser for tilgjengelighet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
authenticated access [engelsk]    godkjent tilgang [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
direct memory access [engelsk]    direkte minnetilgang, direkte minnetilgang (DMA) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Outlook Voice Access [norsk]    Outlook Voice Access [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
anonymous user access [engelsk]    anonym brukertilgang [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Wi-Fi Protected Access [engelsk]    WPA (Wi-Fi Protected Access), Wi-Fi Protected Access [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft® Office Excel® Web Access [norsk]    Microsoft® Office Excel® Web Access [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft® Office Project Web Access [norsk]    Microsoft® Office Project Web Access [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft® Office Outlook® Web Access [norsk]    Microsoft® Office Outlook® Web Access [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft® Office Communicator Web Access [norsk]    Microsoft® Office Communicator Web Access [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft® Office Project Portfolio Web Access [engelsk]    Microsoft® Office Project Portfolio Web [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft