Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
access code [norsk]    tilgangskode [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
access code [engelsk]    tilgangskode, adgangskode [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
access code [engelsk]    tilgangskode, tilgangskode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
outside line access code [engelsk]    tilgangskode for ekstern linje [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
international access code [engelsk]    internasjonalt landsnummer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft