Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
accessibility [engelsk]    tilgjengelighet [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
accessibility [engelsk]    tilgjengelighet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
accessibility aids [engelsk]    tilgjengelighetshjelpemidler [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Accessibility Wizard [engelsk]    Veiviser for tilgjengelighet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft