Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
accommodate [engelsk]    huse, romme, innkvartere; gjennomsyre; tilpasse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
accommodate [engelsk]    kunne ta opp, ha plass til [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
adjust the schedule to accommodate [engelsk]    innpasse i planen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget