Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 7 nøyaktig(e)
account [engelsk]    konto oppgjør avregning regnskap årsak redegjørelse fremstilling, beretning mellomværende
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
account [engelsk]    konto; regnskap; historie [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
account [engelsk]    konto, kontoer i flertall [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
account [engelsk]    konto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account [engelsk]    konto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account [engelsk]    konto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account [engelsk]    forretningsforbindelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 52 omtrentlig(e)
accounting [engelsk]    regnskapsføring [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
accounting [engelsk]    regnskap [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fax account [engelsk]    fakskonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sub-account [engelsk]    underordnet forretningsforbindelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bank account [engelsk]    bankkonto [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
account type [engelsk]    kontotype [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
user account [engelsk]    brukerkonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account alias [engelsk]    kontoalias [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
group account [engelsk]    gruppekonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account domain [engelsk]    kontodomene [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Account Number [engelsk]    Nummer for forretningsforbindelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account policy [engelsk]    kontopolicy [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account record [engelsk]    forretningsforbindelsesoppføring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
e-mail account [engelsk]    e-postkonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ledger account [engelsk]    finanskonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
offset account [engelsk]    motkonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account manager [norsk]    kundeleder / kundekontakt [avløserord]   jf. key account manager
Norske avløserord for importord © Språkrådet
account lockout [engelsk]    låsing av konto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account manager [engelsk]    kontoadministrator [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account manager [engelsk]    kontoansvarlig [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accounting data [engelsk]    regnskapsdata [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accounting file [engelsk]    kontofil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
balance account [engelsk]    balansekonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accounts payable [engelsk]    kreditorer, gjeld [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
accounts payable [engelsk]    leverandørgjeld [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bridging account [engelsk]    mellomkonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business account [engelsk]    forretningsforbindelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
computer account [engelsk]    datamaskinkonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
customer account [engelsk]    kundekonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Internet account [engelsk]    Internett-konto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
standard account [engelsk]    standardkonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account statement [engelsk]    kontoutdrag [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Accounting Loader [engelsk]    Regnskapslaster [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accounting period [engelsk]    regnskapsperiode [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accounting system [engelsk]    regnskapssystem [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accounts database [engelsk]    kontodatabase [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
liquidity account [engelsk]    likviditetskonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
neglected account [engelsk]    forsømt forretningsforbindelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account expiration [engelsk]    kontoens utløpsdato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accounts receivable [engelsk]    utestående fordringer, kundefordringer [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
account information [engelsk]    kontoopplysninger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accounting customer [engelsk]    regnskapskunde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accounts receivable [engelsk]    kundesamlekonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
statement of account [engelsk]    kontoutskrift, saldooppgave [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
intercompany account [engelsk]    konserninternkonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account certification [engelsk]    kontosertifisering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
administrator account [engelsk]    administratorkonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account reconciliation [engelsk]    kontoavstemming [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
accounting application [engelsk]    regnskapsprogram [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Accounting Integration [engelsk]    Regnskapsintegrering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
profit and loss account [engelsk]    resultatkonto [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
account certification service [engelsk]    tjeneste for kontosertifisering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft