Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
accounts payable [engelsk]    kreditorer, gjeld [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
accounts payable [engelsk]    leverandørgjeld [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft