Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
acquired immunodeficiency syndrome [engelsk]    aids [forkortelse/akronym]   alvorlig svikt i immunsystemet som skyldes viruset hiv. Diagnosen aids forutsetter at man har utviklet typiske sykdomstilstander forbundet med aids). En hivpositiv person har altså ikke aids før han/hun er blitt syk av det. Sammensetninger med aids og hiv slike forkortelser skrives i ett ord: aidssyk, hivsmittet osv.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad