Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
acute [engelsk]    skarp(sindig), fin; dyp, intens; spiss, skarp, gjennomtrengende; akutt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
acute [engelsk]    akutt-tegn [norsk]   ´ [tegn]   (aksenttegn, f.eks.: idé)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Acute low back pain [engelsk]    Akutte korsryggsmerter [norsk]   I RyggInfo brukes betegnelsen akutte korsryggsmerter om smerter med en varighet på opp til fire uker
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no