Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
ad [bokmål/riksmål/nynorsk]    gjennom, via (foreldet, unntatt i faste uttrykk) Jeg fikk høre det ad omveier. til, ved (i latinske uttrykk) Prosjektet gikk ad undas.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
ad [italiensk]    å, på, i
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
ad [norsk]     [samisk]   //gaskaboddasaš lávdegoddi 'ad hockomité' //miela mielde, váimmu duhtamassii ’ad libitum’ //duššat (-šš-) 'gå ad undas //loahpakeahttá 'oppad vegger og nedad stolper', meareheamet //earránit 'skilles ad'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 476 omtrentlig(e)
sad [engelsk]    :( [emotikon/smiley]   Sad
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
sad [engelsk]    :-< [emotikon/smiley]   real sad smiley
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
mad [engelsk]    >:-< [emotikon/smiley]
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
add [engelsk]    legge til, tilføye, addere [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
rad [norsk]    row [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ADC [engelsk]    ADC (Active Directory Connector) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Add [engelsk]    Legg til  [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PAD [norsk]    PAD [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rad [norsk]    row [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pad [engelsk]    platting, plattform, såle  [norsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
ADF [akronym]    Automatisk dokumentmater [norsk]   Automatic Document Feeder [engelsk]   Tilleggsutstyr til en skanner eller faks som automatisk mater ett ark om gangen. Disse dokumentene vil som oftest allerede ha trykk.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
ADD [forkortelse/akronym]    attention deficit disorder [engelsk]   oppmerksomhetsforstyrrelse uten hyperaktivitet
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ADH [forkortelse/akronym]    antidiuretisk hormon [norsk]   (= vasopressin). Styringshormon fra hjernen som hemmer utskillelsen av urin. Bl.a. alkohol hemmer utskillelsen av ADH, og gjør at man må late vannet oftere når man drikker, og er tørst dagen etter.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ADL [forkortelse/akronym]    activities of daily living [engelsk]   begrep mye brukt i omsorgstjenesten, som betegner en persons evne til å klare dagligdagse gjøremål som personlig hygiene, matlaging, renhold etc.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
CAD [forkortelse/akronym]    canadiske dollar [norsk]   (det internasjonale valutakodesystemet)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
FAD [forkortelse/akronym]    Fornyings- og administrasjonsdepartementet [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ADL [akronym]    Aktiviteter i dagliglivet [norsk]
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
ADL [akronym]    Allmenne daglige livsfunksjoner [norsk]   - funksjoner i dagliglivet som voksne klarer å utføre. Handikap når det gjelder ADL er et nødvendig kriterium for demens. ADL-reduksjon er derfor en viktig diagnostisk markør for begynnende kognitiv funksjonsnedsettelse. Man skiller ofte mellom instrumentell og personlig ADL (IADL og PADL).
Demensordliste © Pfizer AS
PAD [akronym]    Plan for anlegg og drift av innretninger.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
ADHD [norsk]    Oppmerksomhetssvikt. Hyperaktivitetssyndrom. Tidligere omtalt som minimal brain dysfunction. Kan skyldes arvelighet.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Blad [norsk]    Leaf or magazine
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Glad [norsk]    Happy / Karl Glad, Leader of NHO
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Head [engelsk]    Hode [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
blad [norsk]    Folium, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
head [engelsk]    hode [norsk]   tête [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
adde [norsk]    legge til / legge inn [avløserord]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bead [engelsk]    glassperle, liten kule; boble; skumboble; siktekorn [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
blad [norsk]    leaf [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
quad [engelsk]    firkant; firling [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
load [engelsk]    belastning [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
load [engelsk]    åpne, hente (inn), laste (inn) [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
read [engelsk]    lese [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ADSI [norsk]    ADSI [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Chad [engelsk]    Tsjad [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lead [engelsk]    kundeemne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
load [engelsk]    belastning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
WPAD [norsk]    WPAD [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bead [engelsk]    kule, mikrokule, mikrosfære, nodul, knoll, perle [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
ADHD [forkortelse/akronym]    attention deficit hyperactive disorder [engelsk]   = oppmerksomhetsforstyrrelse, ledsaget av motorisk uro (hyperaktivitet), som antakelig kommer av forstyrrelse i aktiveringssystemet i hjernen.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ADSL [forkortelse/akronym]    asymmetric digital subscriber line [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Glad [norsk]    :-) [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
blad [norsk]    lasta [samisk]   (s) (-stt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Bread [engelsk]    Brød [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bunad [norsk]    Norwegian national costume
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
ADMIN [eurojargon]    personal og administrasjon [norsk]   Personnel and Administration [engelsk]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Adsum [latin]    Here! present! [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
bread [engelsk]    brød [norsk]   pain [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
adorn [engelsk]    pryde, utsmykke [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
adapt [engelsk]    avpasse, tilpasse; innrette; gjøre egnet; tilrettelegge; bearbeide [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
adept [engelsk]    mester, ekspert (i); (meget) dyktig, flink [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
admit [engelsk]    innrømme; la komme inn, gi adgang [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
adore [engelsk]    tilbe, forgude; elske [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
broad [engelsk]    bred; flat; vid, vidstrakt; freidig, frimodig; tydelig; alminnelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
dread [engelsk]    frykt, gru, redsel, skrekk; frykte, grue for; fryktelig, fryktet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
plead [engelsk]    be inntrengende; påberope seg [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
tread [engelsk]    trå; tråkke; trappetrinn [norsk]   [tred] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
adapt [engelsk]    tilpasse [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
AD CS [norsk]    AD CS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
AD DS [norsk]    AD DS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
AD FS [norsk]    AD FS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
AD MS [norsk]    AD MS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Monad [engelsk]    Monad, Monad, Monad [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Tsjad [norsk]    Republic of Chad [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
broad [engelsk]    bred [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Addja [samisk]    Bestefar [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
addit [samisk]    gi [norsk]   (v) (-tt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Spread [norsk]    Forskjellen mellom selger- (ask) og kjøperkurs (bid).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Add-on [norsk]    Add-on [engelsk]   Kjøp av flere chips (valgfritt) ved enden av reinnkjøpsperioden i en turnering.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
thread [norsk]    En newsartikkel og alle de artiklene som kommer som svar på denne.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Adware [norsk]    Programvare som viser reklame mens programmet kjører. Inkluderer ofte muligheten til å overvåke brukerens personlige informasjon og bruksmønster. Se også spionprogram.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
abroad [engelsk]    utlandet [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ad hoc [latin]    For a particular purpose [engelsk]   (improvised, made up in an instant)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad rem [latin]    To the point [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
admire [engelsk]    beundre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
advent [engelsk]    komme; ankomst; fremkomst [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
adware [engelsk]    reklameprogram [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
reload [engelsk]    laste på nytt, oppdatere [norsk]   (gjeninnlese)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
thread [engelsk]    tråd [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
thread [engelsk]    å trenge igjennom [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
unread [engelsk]    ulest [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
upload [engelsk]    laste opp, overføre [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
AD LDS [norsk]    AD LDS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
AD RMS [norsk]    AD RMS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
add-in [engelsk]    tilleggsprogram [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
add-on [engelsk]    tillegg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ballad [engelsk]    Ballader [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
keypad [engelsk]    tastatur [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
thread [engelsk]    tråd [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
thread [engelsk]    tråd [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
upload [engelsk]    opplasting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
upload [engelsk]    laste opp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bagdad [norsk]    Bagdag [FEIL]   (en typisk smittefeil)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
advare [norsk]     advare el. åtvare [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ba/bad [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Adagio [norsk]    (it. for sakte) Indikerer et sakte tempo.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Adenom [norsk]    En svulst som ikke er kreft
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
adenom [norsk]    adenom [med. el. latin]   En godartet svulst som utgår fra kjertelvev.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
adgang [norsk]    beassan [samisk]   (s) (-m-) //beassangieldu ’adgang forbudt’ //lágalaš vuoigatvuohta lea ’loven hjemler adgang til’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Adekvat [norsk]    Begrepet benyttes som regel til å beskrive behandling. Det forhold at behandlingen anses å ha vært adekvat innebærer at den har vært medisinsk sett faglig korrekt både hva gjelder metode, teknikk og utførelse. Det tas utgangspunkt i den kunnskap man hadde på behandlingstidspunktet. Senere medisinsk forskning kan ha vist at den metode som ble anvendt på behandlingstidspunktet, ikke er like god som en annen. Slik ny medisinsk viten er ikke avgjørende for vurderingen av saken
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
hullrad [norsk]    row of eyelet holes [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Adviser [engelsk]    Rådgiver [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
egghead [engelsk]    (:I [emotikon/smiley]   User is an egghead
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
egghead [engelsk]    (:I [emotikon/smiley]
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Admiral [norsk]    Befalshaver til sjøs med rang tilsvarende general. Ordet er av arabisk opprinnelse. Som militær rang i Norge fins kontre-admiral, viseadmiral og admiral (Kongen). Kristoffer Tronds [Rustung] (1490-1565) har blitt omtalt som Norges første viseadmiral.
Maritim ordliste © MaritimStart
Payload [norsk]    Fremkommer ved å trekke nødvendig bunkers, forråd etc. fra dødvekten, og er et mål for den lasten et skip kan ta.
Maritim ordliste © MaritimStart
merknad [norsk]    comment [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
adkomst [norsk]    access [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
kostnad [norsk]    expense [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
søknad [norsk]    application [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
adviser [engelsk]    rådgiver [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Adnexus [latin]    tilknyttet [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Adultus [latin]    voksen [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ad acta [latin]    To archives [engelsk]   Not actual any more
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad alta [latin]    To the summit [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad idem [latin]    Of the same mind [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Advokat [norsk]    Person som yter rettshjelp og som opptrer som prosessfullmektig på vegne av..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Redhead [engelsk]    Kobberhodeand [norsk]   Aythya americana [latin]   Relativt vanlig i nord og vest
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
adapter [norsk]    En enhet som får to andre enheter til å passe sammen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
web pad [norsk]    nettfjøl, infofjøl, nettbrett [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
address [engelsk]    tale til; behandle, ta seg av; henvende; sende; adressere [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
adrenal [engelsk]    bi-nyre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
adverse [engelsk]    uheldig, ugunstig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
add ins [engelsk]    [Produktnavn]-tillegg [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
add ons [engelsk]    [Produktnavn]-tillegg [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
adskill [norsk]    disjoin [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
payload [engelsk]    nyttelast, pakkeinnhold [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
preload [engelsk]    forhåndslasting, å laste på forhånd [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
adapter [engelsk]    adapter, kort [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresse [norsk]    address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresse [norsk]    address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresse [norsk]    address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresse [norsk]    address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ADO.NET [norsk]    ADO.NET [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
merknad [norsk]    annotation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
payload [engelsk]    nyttelast [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
advance [engelsk]    fremgang [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
isograd [engelsk]    isograd (samme grad) [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
adjoint [engelsk]    adjungert [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
adresse [norsk]    addresse [FEIL]   (påvirkning fra engelsk)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
adekvat [norsk]    dievvasii heivvolaš [samisk]   (a) (-cc-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Fjelstad [norsk]    TV personality making wildlife programmes
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Cod head [engelsk]    Torskehode [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
The road [engelsk]    Veien [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
hosehead [engelsk]    =:-) [emotikon/smiley]   User is a hosehead
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Adiposus [latin]    fettrik [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ad astra [latin]    To the stars [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad litem [latin]    For a lawsuit or action [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad locum [latin]    At the place [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad lucem [latin]    Towards the light [engelsk]   (motto of the University of Lisbon)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad vitam [latin]    For life [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Addendum [latin]    A thing to be added [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Per head [engelsk]    Per capita [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Adopsjon [norsk]    En person får rettslig status som barn av andre enn sine biologiske foreldr..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Hardhead [engelsk]    Australdykkand [norsk]   Aythya australis [latin]   5 Mount Carbine 13.11., 10 Bromfield Crater 15.11., 20 Fong-on Bay 16.11., 100+ på strekningen Woodenbong-Tenterfield 22.11., 10 mellom Gilgandra og Tottenham 24.11., vanlig Deniliquin 27.11. og 20+ Yan Yean Reservoir 8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
overhead [norsk]    skriftprosjektør, lysarkviser (tekn.); lysark, transparent (tekn.); administrasjonskostnader, felleskostnader (økon.) [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
touchpad [norsk]    styreplate, pekeplate [avløserord]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
addicted [engelsk]    henfallen (til), slave (av) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
adorable [engelsk]    henrivende, yndig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
advarsel [norsk]    caveat [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
download [engelsk]    laste ned, hente [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
touchpad [engelsk]    styreplate [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ad click [engelsk]    reklameklikk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ad space [engelsk]    reklameplass [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Adamsync [norsk]    Adamsync [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dial Pad [engelsk]    Numerisk tastatur [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
download [engelsk]    laste ned [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
game pad [engelsk]    spillkontroll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adjacent [engelsk]    nærliggende [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bed load [engelsk]    bunnlast [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Adhesive [engelsk]    lim/festemiddel [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
adjacent [engelsk]    direkte forbundet [norsk]   ("vertices u and v are adjacent")
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
adjacent [engelsk]    inntil, nabo- [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
kuldebad [norsk]    cryogenic bath [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
vørdnad [norsk]     vørdnad el. vørnad [FØR]   s.
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
adm.dir. [forkortelse/akronym]    men adm. direktør: se reglene for forkortelser)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Adduktor [norsk]    muskel som fører en legemsdel innover, fra siden inn mot midten.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
adenoide [latin]    Falske mandler [norsk]
Ordliste for hals og strupehode © Universitetssykehuset Nord-Norge
Adhesjon [norsk]    Malingsteknisk benyttes adhesjon om malematerialers evne til å gi heft til underlaget (hefteevne).
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
adenosin [norsk]    adenosin [med. el. latin]   Et nukleosid som består av adenin og en sukkerart (ribose).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Go ahead [engelsk]    GA [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Exit road [engelsk]    Avkjøring [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Morgenbad [norsk]    Morning swim [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
braindead [engelsk]    %-6 [emotikon/smiley]   User is braindead
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
blockhead [engelsk]    :-[ [emotikon/smiley]   un-smiley blockhead
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
blockhead [engelsk]    :-] [emotikon/smiley]   smiley blockhead
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
exit road [engelsk]    avkjørsel [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Aden, -is [gresk]    kjertel [norsk]   (lat. syn.: Glandula)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Aditus, - [latin]    inngang [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ad clerum [latin]    To the clergy [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad eundem [latin]    Of admission to the same degree at a different university [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad fontes [latin]    To the sources [engelsk]   (motto of Renaissance Humanism)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad fundum [latin]    To the bottom / To the end [engelsk]   (said during a generic toast, like bottoms up!)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
slot load [norsk]    Se kanaltreding.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
adhere to [engelsk]    fastholde; stå fast på; følge, holde seg til; slutte seg til; vokse fast til [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
adulation [engelsk]    grov smiger [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
subthread [engelsk]    deltråd [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ad recall [engelsk]    reklameerindring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ad stream [engelsk]    reklameblokk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ad window [engelsk]    reklamevindu [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
button ad [engelsk]    reklameknapp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flygeblad [norsk]    flyer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mark read [engelsk]    marker som lest [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pop-up ad [engelsk]    popup-annonse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
advocates [engelsk]    gjøre seg til talsmann for [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Adagietto [norsk]    Indikerer et sakte tempo, men ikke så sakte som adagio.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Ad libium [norsk]    Etter behag, dvs. tempo bestemmes av utøveren.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
adduksjon [norsk]    adduksjon [med. el. latin]   Betyr å føre noe inn mot kroppens midtlinje.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
adrenalin [norsk]    adrenalin [med. el. latin]   Hormon som produseres i binyremargen. Gir blant annet muskelrykninger og hjertebank. Brukes som medisin ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Adavuopmi [samisk]    Idivuoma [norsk]   (propr)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
figurehead [engelsk]    gallionsfigur [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Moose head [engelsk]    Elghode [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
mastergrad [norsk]    Master’s degree [engelsk]   MA degree [forkortelse]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Adenoideus [gresk]    kjertelaktig [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ad hominem [latin]    Appealing to a person's physical and emotional urges, rather than her or his intellect
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad honorem [latin]    In honour [engelsk]   Honour not baring any material advantage
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad interim [latin]    For the meantime [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad libitum [latin]    At one's pleasure [engelsk]   (Acronym 'ad lib')
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad Libitur [latin]    As Desired [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad nauseum [latin]    To the point of making one sick [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad valorem [latin]    By the value [engelsk]   e.g. Ad valorem tax
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Bufflehead [engelsk]    Bøffeland [norsk]   Bucephala albeola [latin]   5 ind Yellowstone - WY 17.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
adjustment [engelsk]    innstilling, tilpasning; justering, rettelse; ordning, avgjørelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
admonition [engelsk]    formaning; advarsel, varsel [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
figurehead [engelsk]    gallionsfigur; toppfigur; stråmann [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ad blocker [engelsk]    reklameblokkering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ad display [engelsk]    reklamevisning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ad network [engelsk]    reklamenettverk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ad serving [engelsk]    serverlevering av reklame [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adressebok [norsk]    address book [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Adressebok [norsk]    Address Book [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
advertiser [engelsk]    annonsør [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sales lead [engelsk]    salgsmulighet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Strömstad [norsk]    Strømstad [FEIL]   (bruk svensk ö i svenske navn)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Breddegrad [norsk]    Gradeinndeling av jordkloden. Hver breddegrad strekker seg rundt jorden, pararelt med ekvator.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Lengdegrad [norsk]    Gradeinndeling av jordkloden. Hver lengdegrad stekker seg fra syd- til nordpolen.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Adheranser [norsk]    Sammenvokstringer. Kan oppstå eller betennelser, endometrios eller tidligere operasjoner f. eks. i bukhulen.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Adrenalin  [norsk]    Hormon som forbereder kroppen på nødsituasjoner som kamp eller flukt. Øker hjertefrekvensen, øker blodsukkeret, utvider blodårene. Knyttet til aggressivitet. Utskilles av binyrene. Adrenalin kan også skilles ut av endetrådene til det sympatiske nervesystemet. Manglende adrenalin gir tretthet, apati, depresjon, forvirring, konsentrasjonsvansker, handlingslammelse, og sukkerhunger.
Ordliste for helse, innemiljø og sykdom © M. Lande / sykavhuset.no
Hog's Head [engelsk]    Galthodet [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
adipositas [med. el. latin]    fedme [norsk]   Høygradig overvekt.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Kjempeglad [norsk]    :-D [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Adipinsyre [norsk]    E355 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Adipinsyre [norsk]    E355 [E-stoff]   surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
forrige rad [norsk]    previous row [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
timber head [engelsk]    spantetopp [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Brown bread [engelsk]    Grovbrød [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Gravel road [engelsk]    Grusvei [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
addition to [engelsk]    tilbygging [norsk]   (av bygning/a building)
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
advertising [engelsk]    reklame [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ad absurdum [latin]    To the point of absurdity [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
advance, in [engelsk]    på forhånd; i forveien; på forskudd [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
addition to [engelsk]    så vel som, i tillegg til, og … [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ad download [engelsk]    nedlasting av reklame [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ad transfer [engelsk]    reklameomadressering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Adressenavn [norsk]    Address Name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
servicegrad [norsk]    service level [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
solvensgrad [norsk]    solvency ratio [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
writing pad [engelsk]    skriveblokk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adherent to [engelsk]    sitter fast i [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
ad- el. at- [norsk]     at- [FØR]   ad- blir godkjent som forledd ved siden av at- i sms. foran ustemt konsonant: adferd, adkomst, adskille, adskillig, adsplitte(lse), adsprede(lse), adspredt
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Cabbage head [engelsk]    Kålhode [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
talking head [engelsk]    :-v [emotikon/smiley]   talking head smiley
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
bachelorgrad [norsk]    Bachelor’s degree [engelsk]   BA degree [forkortelse]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Adeps, -ipis [latin]    fett [norsk]   (gr. syn.: Lipos)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ad infinitum [latin]    To infinity without end [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
laurbærblad [norsk]    bay (leave) [engelsk]   laurier [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
handlingsrad [norsk]    action row [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ad delivered [engelsk]    reklamevisning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ad insertion [engelsk]    reklameinnsetting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ad materials [engelsk]    reklamemateriell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adapter card [engelsk]    kort [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresseliste [norsk]    address list [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adressemaske [norsk]    address mask [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
address pool [engelsk]    adresseutvalg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Admins group [engelsk]    administratorgruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dekningsgrad [norsk]    contribution margin [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresseliste [norsk]    mailing list [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Power ballad [engelsk]    Power-ballader [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
running head [engelsk]    topptekst [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cleaning pad [engelsk]    renseklut, rensefilt [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Byggesøknad [norsk]    Søknad om byggetillatelse gitt på fastlagt skjema, med vedlegg av situasjonskart, nabovarsel, tegninger, søknader om ansvarsrett med mer. Forskrift angir hvilke type bygg/tiltak som krever søknad, og hvilke som bare krever melding. Les mere om byggeprosessen her.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
adgangsbevis [norsk]    beassanduodaštus [samisk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
adgangsbevis [norsk]    beassanlihppu [samisk]   (s) (-hp-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Administrator [norsk]    Se systemadministrator.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Ad referendum [latin]    Subject to reference [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
administrator [norsk]    administrator [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ad click rate [engelsk]    klikkrate for reklame [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
add-on device [engelsk]    tilleggsenhet, tilleggsenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
administrator [norsk]    administrator [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
administrator [norsk]    administrator [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Advanced Find [engelsk]    Avansert søk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
advertisement [engelsk]    annonsering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
capacity load [engelsk]    kapasitetsbelastning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
character pad [engelsk]    tegnblokk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
worker thread [engelsk]    tråd [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
administrable [engelsk]    administrerbar, til innvortes/medikamentell bruk, for innføring i kroppen [norsk]   for medikamentell innføring, som kan brukes medisinsk, som kan føres inn i kroppen
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
adenokarsinom [norsk]    adenocarcinoma [med. el. latin]   En ondartet svulst som utgår fra et kjertelvev i kroppen. Dette kan være fra slimhinnen i tykktarmen for eksempel.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Slice of bread [engelsk]    Brødskive [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Trace / thread [engelsk]    Spor [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
adjoining land [engelsk]    nabogrunn [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
adverse effect [engelsk]    skadevirkning [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
utnyttingsgrad [norsk]    building density [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Adeste Fideles [latin]    Be present, faithful ones [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
overskriftsrad [norsk]    header row [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ad hoc network [engelsk]    ad hoc-nettverk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Add Time Stamp [engelsk]    Legg til tidsangivelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresseklasser [norsk]    address classes [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adjusted price [engelsk]    justert pris [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fan-out thread [engelsk]    forgreningstråd [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
overskriftsrad [norsk]    header row [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresseetikett [norsk]    mailing label [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
numeric keypad [engelsk]    numerisk tastatur [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
source of lead [engelsk]    kilde til salgsmulighet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
waiting thread [engelsk]    ventende tråd [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
advarselsnivå [norsk]    warning level [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Utvinningsgrad [norsk]    Forholdet mellom petroleumsmengde som kan utvinnes fra en forekomst og petroleumsmengde opprinnelig til stede i forekomsten.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
ADR-direktivet [norsk]    94/55/EC [direktivkode]   Directive 94/55/EC of 21 November 1994 on the approximation of the laws of the member states with regard to the transport of dangerous goods by road. Official Journal L 319/94
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
advance payment [engelsk]    forskuddsbetaling [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
samfunnskostnad [norsk]    social cost [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Adaptio, -ionis [latin]    tilpasning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Adductor, -oris [latin]    innoverfører [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ad multos annos [latin]    To many years! [engelsk]   i.e. Many happy returns!
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
antiflimmerblad [norsk]    Ekstra blad(-er) som settes på blenderen i en kinomaskin for å øke bildefrekvensen og derved redusere flimringen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
adaptive format [engelsk]    dynamisk format, dynamisk format [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adgangskontroll [norsk]    admission control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
likviditetsgrad [norsk]    liquidity ratio [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
suspension load [engelsk]    suspensjonslast [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
adverse effects [engelsk]    skadevirkninger [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
behandlingsgrad [norsk]    treatment rate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
behandlingsgrad [norsk]    treat rate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Tegningskostnad [norsk]    Kostnad som betales for å tegne andeler i et verdipapirfond. Beregnes i prosent av investert beløp.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
adgangsregulert [norsk]    ráddjegas [samisk]   (a) //ráddjegas lohkamat 'adgangsregulerte studier'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
common exit road [engelsk]    felles avkjørsel [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
additional rooms [engelsk]    tilleggsrom [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
stillingssøknad [norsk]    job application [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
variabel kostnad [norsk]    variable cost [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ad eundem gradum [latin]    To the same level [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad vitam paramus [latin]    We are preparing for life [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Gravferdsstønad [norsk]    Etter ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Adam's Snowfinch [engelsk]    Svartvingefjellspurv [norsk]   Montifringilla adamsi [latin]   Er La Pass, Bayankala Pass, Xiwu (ungemating i reir like ved veien), str Yushu-Nangqiang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
adresselinjelogg [norsk]    location bar history [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
advarsel, varsel [norsk]    warning [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ad hoc reporting [engelsk]    adhoc-rapportering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Add a Contact... [engelsk]    Legg til en kontakt... [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Originating Lead [engelsk]    Opprinnelig kundeemne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
advarende varsel [norsk]    warning alert [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adjacency matrix [engelsk]    nabomatrise [norsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
adjustment of lots [engelsk]    tomtearrondering [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
advertising agency [engelsk]    reklamebyrå [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Adjunct Professor [engelsk]    professor II [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
begrunnet søknad [norsk]    application, for which grounds have been stated [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
adopt an amendment [engelsk]    vedta endringsforslag [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
torn, kam, ryggrad [norsk]    Spina, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
From feet to head [engelsk]    A pedibus usque ad caput [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad vitam aeternam [latin]    For all time [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Advocatus diaboli [latin]    The devil's advocate [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Adopsjonsbevilling [norsk]    Bevilling gis av Barne- og familiedep. på nærmere vilkår. Kreves bl.a at ad..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Attføringsstønad [norsk]    Ytelse som gis etter ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
art director / AD [norsk]    kunstnerisk leder (teater m.m.); grafisk formgiver (rekl.); reklamesjef (arb.liv) [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
adaptiv utjevning [norsk]    (adaptive) supersampling [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
advarsel, varsling [norsk]    alert [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fortrolighetsgrad [norsk]    confidentiality level [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ad campaign audit [engelsk]    gransking av reklamekampanje [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
addisjonsoperator [norsk]    addition operator [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
additional display [engelsk]    tilleggsskjerm [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresseomskriving [norsk]    address rewriting [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adjustment handle [engelsk]    justeringshåndtak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
administrasjonskø [norsk]    administration queue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Administrativ tid [norsk]    Administrative Time [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
administratorkonto [norsk]    administrator account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
administratorrolle [norsk]    administrator role [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Administrator role [engelsk]    administratorrolle, rollen Administrator [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
advertised program [engelsk]    annonsert program [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fredriksstad Blad [norsk]    Fredrikstad Blad  [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
marked el. marknad [FØR]    marked [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Advance Guard, The [engelsk]    Fortroppen [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Adgangsdirektivet [norsk]    2002/19/EC [direktivkode]   Directive 2002/19/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (Access Directive). Official Journal L 108 /2002
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Advokatdirektivet [norsk]    98/5/EC [direktivkode]   Directive 98/5/EC of 16 February 1998 to facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained. Official Journal L 077/98
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
cutwater, fore head [engelsk]    gallion [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Narrow mountain road [engelsk]    Fjellvei [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Administrasjonssjef [norsk]    Assistant Director General [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
advertising devices [engelsk]    reklameinnretninger [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
administrative staff [engelsk]    administrativt ansatte [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
Ad astra per aspera [latin]    To the stars through difficulty [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad captandum vulgus [latin]    To appeal to the crowd [engelsk]   often used of politicians who make false or insincere promises appealing to popular interest
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Bornean Bristlehead [engelsk]    Børstehode [norsk]   Pityriasis gymnocephala E [latin]   6 ind Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
kind of gingerbread [engelsk]    en slags pepperkake [norsk]   speculeaus, speculoos, speculos [fransk]   (belgisk/flamsk rett eller uttrykk)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
adresse, plassering [norsk]    location [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
adaptive compression [engelsk]    tilpasset komprimering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Add to Contact List [engelsk]    Legg til en kontaktliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adjusted percentage [engelsk]    prosentjustering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adjusted price value [engelsk]    justert prisverdi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
administrator setup [engelsk]    administratorinstallasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
administratorgruppe [norsk]    Administrators group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Advanced Author role [engelsk]    rollen Avansert forfatter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Advanced Filter tab [engelsk]    kategorien Avansert filter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
advertising revenue [engelsk]    reklameinntekter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
administrable media [engelsk]    media som kan føres inn i kroppen, medisinsk/medikamentell bærervæske [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
adiabatisk, autoterm [norsk]    autothermal [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Innløsningskostnad [norsk]    Dette er en kostnad som belastes andelseierne ved innløsning av andeler i et verdipapirfond. Beregnes i prosent av innløst beløp.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
Adjuvant behandling [norsk]    Behandling som gis etter den første behandlingen (operasjon og/eller stråling) for å øke sjansen for å bli kurert
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Total kampanjekostnad [norsk]    Totalkostnad kampanje (bruttopriser).
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
administrative matters [engelsk]    forvaltningssaker [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
som hører til ryggrad [norsk]    Spinalis [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ad augusta per angusta [latin]    To high places by narrow roads [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ad limina apostolorum [latin]    To the thresholds of the Apostles [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Advisor from the side [engelsk]    Legatus a latere [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Adelomyia melanogenys [latin]    Flekkolibri [norsk]   Speckled Hummingbird [engelsk]   4 Machu Picchu 1.9., vanlig ss 2.9., 1 Manu Road 13.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
additiv fargeblanding [norsk]    Blanding av farger der fargen dannes ved å addere flere farger. Rød+grønn+blå gir hvit. Bilder for TV, video og digital projeksjon dannes ved additiv fargeblanding.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Adaptation Kit Update [engelsk]    oppdatering for tilpasningspakke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ad-centric measurement [engelsk]    reklamesentrert måling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Add Person to Call… [engelsk]    Legg til person i samtale... [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
administrativ rapport [norsk]    administrative report [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Adresselistebehandling [norsk]    Mailing List Manager [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Administrer databasen [norsk]    Manage Database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
administrasjonskonsoll [norsk]    management console [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
administrasjonssystem [norsk]    management system [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Enhet for idrett og bad [norsk]    Unit for Sports Facilities and Public Baths [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
administrerende direktør [norsk]    chief executive officer (CEO) [engelsk]   president (USA), managing director (UK) [synonym]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ad perpetuam rei memoriam [latin]    For the perpetual remembrance of the thing [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Adekvat årsakssammenheng [norsk]    Begrep i erstatningsretten. Årsakssammenheng mellom den skadegjørende handl..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
mock brawn, collared head [engelsk]    slags persesylte [norsk]   tête de veau (pressée) [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
rulleskøyter, rulleblad [avløserord]    roller blades [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Add a Person to the Call [engelsk]    Legg til en person i samtalen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresseomskrivingsagent [norsk]    Address Rewriting agent [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
administratorlegitimasjon [norsk]    administrative credentials [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
advance shipping notice [engelsk]    leveringsbekreftelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Advanced Power Management [engelsk]    Avansert strømstyring (APM - Advanced Power Management), avansert strømstyring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
addingiehta; addinváibmu [samisk]    gavmildhet [norsk]   (s) 1. Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-3 : (-d-); 2. (-imm-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
adhesive plaster, Band-Aid [engelsk]    plaster [norsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
Ad eundum quo nemo ante iit [latin]    To boldly go where no man has gone before [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Adversus solem ne loquitor [latin]    Don't speak against the sun [engelsk]   (don't waste your time arguing the obvious)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Where right and glory lead [engelsk]    Quo fas et gloria docunt [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Address Resolution Protocol [engelsk]    ARP (Address Resolution Protocol), Address Resolution Protocol [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
administrative vulnerability [engelsk]    administrativt sikkerhetsproblem [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Advanced Connection Settings [engelsk]    Avanserte tilkoblingsinnstillinger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Advanced Encryption Standard [engelsk]    AES (Advanced Encryption Standard) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
administrator, administrator [norsk]    computer administrator [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
statusmeldingens alvorsgrad [norsk]    status message severity [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adrenocorticotropic hormone [engelsk]    ACTH [forkortelse/akronym]   hormon som skilles ut fra hypofysen og stimulerer dannelsen av adrenalinliknende hormoner i binyrebarken
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
advanced trauma life support [engelsk]    ATLS [forkortelse/akronym]   avansert livreddende behandling ved store skader.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
adjoining and opposite neighbours [engelsk]    naboer og gjenboere [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Ad maiorem dei gloriam (AMDG) [latin]    For the greater glory of God [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Beware the food, it is very bad [engelsk]    Cave cibum, valde malus est [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Fame comes too late to the dead [engelsk]    Cineri gloria sera venit [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
When all else fails play dead [engelsk]    Quando omni flunkus moritatus [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
What is natural cannot be bad [engelsk]    Quod natura non sunt turpia [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
You have hit the nail on the head [engelsk]    Tetigisti acu [latin]   (Plautus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
ADR Automated Dialog Replacement [norsk]    . Brukes for å synkronisere dialogen når den legges på i etterarbeidet med en film.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Address Rewriting Inbound agent [engelsk]    adresseomskrivingsagent for innkommende meldinger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Address Rewriting Outbound agent [engelsk]    adresseomskrivingsagent for utgående meldinger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Advertising Research Foundation [norsk]    Advertising Research Foundation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Administrer brukerdefinerte felt [norsk]    Manage User-Defined Fields [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
addit giedas juoidá badjelii [samisk]    gi hånden på noe [norsk]   (vfr) (postp) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-3 : son attii giedas dan badjelii 'han gav (meg) hånden på det'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
adresser fra Stortinget til Kongen [norsk]    addresses from the Storting to the King [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
adjourn proceedings of the Storting [engelsk]    avbryte forhandlinger [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
adjust the schedule to accommodate [engelsk]    innpasse i planen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Ad praesens ova cras pullis sunt meliora [latin]    Eggs today are better than chickens tomorrow [engelsk]   (a bird in the hand is worth two in the bush)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Say nothing but good about the dead [engelsk]    De mortuis nil nisi bonum [latin]   (Chilon)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
I call the living, I mourn the dead [engelsk]    Vivos voco, mortuos plango [latin]   (church bell inscription)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
grafisk utforming, oppsett, bladbunad [avløserord]    layout [norsk]   jf. design
Norske avløserord for importord © Språkrådet
adressering etter konvoluttadressen [norsk]    envelope-address routing [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
adgangsfrase/-setning, (adgangskode) [norsk]    pass phrase [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
adgang, tilgang, tillatelse, rettighet [norsk]    permission [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
adult respiratory distress syndrome [engelsk]    ARDS [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Realitetsbehandling av asylsøknad [norsk]    innebærer at UDI vurderer en asylsøkers behov for beskyttelse eller om det er andre sterke menneskelige hensyn som gjør at søkeren kan få opphold i landet. Ved Dublin-saker skal søknaden realitetsbehandles i et annet land.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
area with unobstructed visibility close to a road [engelsk]    frisiktsone ved veg [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Some (writing) is praised, but other is read [engelsk]    Laudant illa, sed ista legunt [latin]   (Martialis)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
adresseliste, (e-)postliste, utsendingsliste [avløserord]    mailing list [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Advanced Configuration and Power Interface [engelsk]    Advanced Configuration and Power Interface, Avansert konfigurasjon og strømgrensesnitt (ACPI) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
advanced programmable interrupt controller [engelsk]    avansert programmerbar avbruddskontroller [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Advanced Program-to-Program Communication [engelsk]    APPC (Advanced Program-to-Program Communication) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Adversus incendia excubias nocturnas vigilesque commentus est [latin]    Against the dangers of fires, he (Augustus) conceived of the idea of night guards and watchmen [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
administrasjon med minimale rettigheter (least privilege) [norsk]    least privilege administration [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
I have a catapult. Give me all your money, or I will fling an enormous rock at your head [engelsk]    Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput tuum saxum immane mittam [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
skygge (over), (om vinduer:) rulle opp, folde sammen, (DTP/bilder:) metningsgrad [norsk]    shade [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
adjø får denne bøyningen: adjøet, adjø(er), adjøa el. adjøene [norsk]     bare adjø i ubestemt flertall [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad