Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
adapsjon [bokmål/nynorsk]    tilpasing til et annet medium Filmen var en adapsjon av en kjent roman.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
adapsjon [norsk]    Betegner synets evne til å tilpasse seg ulike lysnivåer.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO