Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
adapt [engelsk]    avpasse, tilpasse; innrette; gjøre egnet; tilrettelegge; bearbeide [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
adapt [engelsk]    tilpasse [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
adapter [norsk]    En enhet som får to andre enheter til å passe sammen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
adapter [engelsk]    adapter, kort [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adapter card [engelsk]    kort [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Adaptio, -ionis [latin]    tilpasning [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
adaptive format [engelsk]    dynamisk format, dynamisk format [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adaptiv utjevning [norsk]    (adaptive) supersampling [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
adaptive compression [engelsk]    tilpasset komprimering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Adaptation Kit Update [engelsk]    oppdatering for tilpasningspakke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft