Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
add [engelsk]    legge til, tilføye, addere [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Add [engelsk]    Legg til  [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ADD [forkortelse/akronym]    attention deficit disorder [engelsk]   oppmerksomhetsforstyrrelse uten hyperaktivitet
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 49 omtrentlig(e)
adde [norsk]    legge til / legge inn [avløserord]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
sladd [norsk]    Film som settes på starten og slutten av filmruller for beskyttelse, identifikasjon ol. (Se start- og sluttom.)
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Addja [samisk]    Bestefar [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
addit [samisk]    gi [norsk]   (v) (-tt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Add-on [norsk]    Add-on [engelsk]   Kjøp av flere chips (valgfritt) ved enden av reinnkjøpsperioden i en turnering.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
add-in [engelsk]    tilleggsprogram [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
add-on [engelsk]    tillegg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
address [engelsk]    tale til; behandle, ta seg av; henvende; sende; adressere [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
add ins [engelsk]    [Produktnavn]-tillegg [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
add ons [engelsk]    [Produktnavn]-tillegg [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
address [engelsk]    adresse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
address [engelsk]    adresse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
address [engelsk]    adresse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
address [engelsk]    adresse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bedradd [norsk]     [samisk]   //bunccáiduvvat (+ ill) 'bli bedradd (av)'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Addendum [latin]    A thing to be added [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
addicted [engelsk]    henfallen (til), slave (av) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
addresse [FEIL]    adresse [norsk]   (påvirkning fra engelsk)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Adduktor [norsk]    muskel som fører en legemsdel innover, fra siden inn mot midten.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
adduksjon [norsk]    adduksjon [med. el. latin]   Betyr å føre noe inn mot kroppens midtlinje.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
addition to [engelsk]    tilbygging [norsk]   (av bygning/a building)
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
addition to [engelsk]    så vel som, i tillegg til, og … [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
address book [engelsk]    adressebok [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Address Book [engelsk]    Adressebok [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
address list [engelsk]    adresseliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
address mask [engelsk]    adressemaske [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Address Name [engelsk]    Adressenavn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
address pool [engelsk]    adresseutvalg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
add-on device [engelsk]    tilleggsenhet, tilleggsenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Add Time Stamp [engelsk]    Legg til tidsangivelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Adductor, -oris [latin]    innoverfører [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
address classes [engelsk]    adresseklasser [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
additional rooms [engelsk]    tilleggsrom [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Add a Contact... [engelsk]    Legg til en kontakt... [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
addisjonsoperator [norsk]    addition operator [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
address rewriting [engelsk]    adresseomskriving [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
additional display [engelsk]    tilleggsskjerm [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Add to Contact List [engelsk]    Legg til en kontaktliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
additiv fargeblanding [norsk]    Blanding av farger der fargen dannes ved å addere flere farger. Rød+grønn+blå gir hvit. Bilder for TV, video og digital projeksjon dannes ved additiv fargeblanding.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Add Person to Call… [engelsk]    Legg til person i samtale... [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Address Rewriting agent [engelsk]    adresseomskrivingsagent [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Add a Person to the Call [engelsk]    Legg til en person i samtalen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
addingiehta; addinváibmu [samisk]    gavmildhet [norsk]   (s) 1. Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-3 : (-d-); 2. (-imm-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Address Resolution Protocol [engelsk]    ARP (Address Resolution Protocol), Address Resolution Protocol [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
addit giedas juoidá badjelii [samisk]    gi hånden på noe [norsk]   (vfr) (postp) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-3 : son attii giedas dan badjelii 'han gav (meg) hånden på det'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Address Rewriting Inbound agent [engelsk]    adresseomskrivingsagent for innkommende meldinger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Address Rewriting Outbound agent [engelsk]    adresseomskrivingsagent for utgående meldinger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vade - vadet/vadde - vadet/vadd [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
addresses from the Storting to the King [engelsk]    adresser fra Stortinget til Kongen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget