Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
addere [bokmål/riksmål/nynorsk]    (matematikk) legge sammen
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
legge til, tilføye, addere [norsk]    add [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no