Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
adjustment of lots [engelsk]    tomtearrondering [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet