Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
administrable [engelsk]    administrerbar, til innvortes/medikamentell bruk, for innføring i kroppen [norsk]   for medikamentell innføring, som kan brukes medisinsk, som kan føres inn i kroppen
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
administrable media [engelsk]    media som kan føres inn i kroppen, medisinsk/medikamentell bærervæske [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen