Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
administration queue [engelsk]    administrasjonskø [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft