Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 9 nøyaktig(e)
adresse [bokmål]    tekst som entydig angir en persons eller en organisasjons geografiske tilhold; postadresse Kan jeg få adressa di? URL Hva er adressa til nettsiden deres? e-postadresse, e-mailadresse (edb) IP-adresse (elektronikk) internminne-adresse
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
adresse [afrikaans]    Flertall av adres
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
adresse [dansk]    adresse
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
adresse [fransk]    adresse
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
adresse [norsk]    address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresse [norsk]    address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresse [norsk]    address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresse [norsk]    address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresse [norsk]    addresse [FEIL]   (påvirkning fra engelsk)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 54 omtrentlig(e)
IP-adresse [norsk]    Adresse som består av fire tallrekker atskilt med punktum, for eksempel 158.38.130.17. Identifiserer en datamaskin eller annen enhet i et IP-basert nettverk. Nettverket sender og ruter meldinger basert på IP-adressen til mottakeren.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
adressebok [norsk]    address book [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Adressebok [norsk]    Address Book [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
IP-adresse [norsk]    IP address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
webadresse [norsk]    web address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
MAC-adresse [norsk]    MAC står for Media Access Control. Se Ethernet-adresse.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
måladresse [norsk]    destination address [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Adressenavn [norsk]    Address Name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresseliste [norsk]    address list [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adressemaske [norsk]    address mask [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresseliste [norsk]    mailing list [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
minneadresse [norsk]    memory address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresseutvalg [norsk]    address pool [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
e-postadresse [norsk]    e-mail address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serveradresse [norsk]    server address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresseklasser [norsk]    address classes [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fakturaadresse [norsk]    bill-to address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresseetikett [norsk]    mailing label [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kontraktadresse [norsk]    contract address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gateway-adresse [norsk]    gateway address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
avsenderadresse [norsk]    return address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ethernet-adresse [norsk]    Et kjennemerke bestående av 12 tegn (0-9, A-F) som er tilknyttet nettverkskortet i datamaskinen. Adressen gis til kortet når det produseres og kan i utgangspunktet ikke endres. Kalles også MAC-adresse.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
adresselinjelogg [norsk]    location bar history [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
leveringsadresse [norsk]    delivery address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsadresse [norsk]    shipping address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsadresse [norsk]    ship-to address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
transportadresse [norsk]    transport address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
virtuell adresse [norsk]    virtual address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresseomskriving [norsk]    address rewriting [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Internett-adresse [norsk]    Internet address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
statisk IP-adresse [norsk]    static IP address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresse, plassering [norsk]    location [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
faktureringsadresse [norsk]    billing address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Klasse A IP-adresse [norsk]    Class A IP address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Klasse B IP-adresse [norsk]    Class B IP address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Klasse C IP-adresse [norsk]    Class C IP address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
virtuell IP-adresse [norsk]    virtual IP address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
plassering, adresse [norsk]    sökväg [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
absolutt URL-adresse [norsk]    absolute URL [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kringkastingsadresse [norsk]    broadcast address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
klyngenettverksadresse [norsk]    cluster network address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tilbakekoblingsadresse [norsk]    loopback address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Adresselistebehandling [norsk]    Mailing List Manager [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresseomskrivingsagent [norsk]    Address Rewriting agent [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
innkommende URL-adresse [norsk]    incoming URL [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sted, plassering, adresse [norsk]    location [engelsk]   (template location = plassering av mal)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
nettadresse, internettadresse [norsk]    url [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
postadresse, leveringsadresse [norsk]    mailing address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresser fra Stortinget til Kongen [norsk]    addresses from the Storting to the King [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
adressering etter konvoluttadressen [norsk]    envelope-address routing [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kopi av hjemmesider på en annen adresse [norsk]    mirror site [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
adresseliste, (e-)postliste, utsendingsliste [avløserord]    mailing list [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
adresseomskrivingsagent for innkommende meldinger [norsk]    Address Rewriting Inbound agent [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresseomskrivingsagent for utgående meldinger [norsk]    Address Rewriting Outbound agent [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft