Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
advarsel [bokmål]    En anbefaling om forsiktighet eller et signal om fare. En ytring som gir en annen part mulighet for å unngå noe ubehagelig.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
advarsel [dansk]    advarsel
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
advarsel [norsk]    caveat [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
advarselsnivå [norsk]    warning level [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
advarsel, varsel [norsk]    warning [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
advarsel, varsling [norsk]    alert [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no