Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
advent [bokmål]    Det å vente. (religion, kristendom) Den første eller andre forventningen til Jesu komme. (religion, kristendom) De fire ukene som kommer før julefeiringen, preget av forberedelser og forventning til jul.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
advent [dansk]    advent
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
advent [engelsk]    komme; ankomst; fremkomst [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no