Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
adverse [engelsk]    uheldig, ugunstig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
adverse effect [engelsk]    skadevirkning [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
adverse effects [engelsk]    skadevirkninger [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen