Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
affect [engelsk]    Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
affect [engelsk]    virke inn på, berøre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no