Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
affinitet [bokmål/nynorsk]    kraft som får visse grupper av atomer til å binde seg til hverandre gjensidig attraksjon, sympati
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
affinitet [norsk]    affinity [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
affinitetsmaske [norsk]    affinity mask [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
prosessoraffinitet [norsk]    hard affinity [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
affinitet, attraksjon [norsk]    affinity [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU