Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
affinity [engelsk]    slektskap; likhet; samhørighetsfølelse, naturbestemt sympati [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
affinity [engelsk]    affinitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
affinity [engelsk]    affinitet, attraksjon [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
affinity mask [engelsk]    affinitetsmaske [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hard affinity [engelsk]    prosessoraffinitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft