Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
afford [engelsk]    ha råd til; tillate seg; gi [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Affordance [engelsk]    De handlingsalternativer en gjenstand kommuniserer direkte til en gitt person. En stol innbyr til å sittes på. På skjermen vil en riktig designet knapp i 3D innby til å bli trykket på.
Ordliste for brukergrensesnitt © NetLife Research