Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
age [bokmål/nynorsk]    vørdnad, respekt, blanda med frykt styring med sin egen eller andres atferd, disiplin
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
age [engelsk]    alder
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Age [engelsk]    Aetatis (aet.) [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
age [engelsk]    alder [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 255 omtrentlig(e)
Hage [norsk]    Garden [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Mage [norsk]    Stomach [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
wage [engelsk]    lønn [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
rage [engelsk]    raseri; rase [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sage [engelsk]    vis, klok; salvie; vismann [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
page [engelsk]    side [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
page [engelsk]    side [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Mage [norsk]    Hara [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
krage [norsk]    collar [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Agent [norsk]    Ofte kalt klareringsagent. Rederiets stedlige representant som, mot betaling, skal være fartøyets fører behjelpelig på alle måter.
Maritim ordliste © MaritimStart
image [norsk]    uttrykk, (personlig) stil, profil, omdømme, ry [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
image [engelsk]    bilde; figur; ansikt utad, image; profil [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
image [engelsk]    bilde, avtrykk [CD-brenning] [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
usage [engelsk]    bruk [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
agent [norsk]    agent [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
image [engelsk]    bilde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
image [engelsk]    avbildning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
stage [engelsk]    mellomlagre [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
usage [engelsk]    bruk, praksis [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
image [engelsk]    bilde(t) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Agenda [engelsk]    Dagsorden [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Agency [engelsk]    Etat [norsk]   (underliggende virksomhet)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
agency [engelsk]    etat  [norsk]   (evt. municipal agency)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Agenda [latin]    Things to be done [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
potage [fransk]    suppe [norsk]   soup [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
agenda [norsk]    sakliste / dagsorden / (tids)planlegger / sjuende sans [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
savage [engelsk]    grusom, voldsom [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
agenda [engelsk]    sakliste, dagsorden, møteprogram [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
engage [engelsk]    ansette; engasjere; oppta; koble til [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
mirage [engelsk]    luftspeiling, fatamorgana; fig: illusjon, blendverk [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
savage [engelsk]    vill, rasisme; vill, primitiv [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
agenda [engelsk]    tidsplan, møteplan, gjøremål [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
manage [engelsk]    behandle, håndtere [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
XImage [norsk]    XImage [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sewage [engelsk]    kloakvann [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
engage [engelsk]    gripe, gripe an, komme i kontakt, forbinde, feste, tilkoble [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
gavage [engelsk]    sonde, drypp, ventrikkeldrypp [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
manage [engelsk]    kontrollere, håndtere [norsk]   (med)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
silage [engelsk]    silering [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
pwnage [slang]    Pure Ownage [engelsk]   et uttrykk som bekrefter avsenders totale dominans
Miniordliste over Internett-slang © Adresseavisen
dunnage [engelsk]    garnering [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
average [engelsk]    gjennomsnitt [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
fromage [fransk]    ost [norsk]   cheese [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
sausage [engelsk]    pølse [norsk]   saucisse, saucisson [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
cabbage [engelsk]    kål [norsk]   chou [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
courage [engelsk]    mot, tapperhet [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
barrage [engelsk]    sperring; demning, dam(anlegg); sperreild; rette sperreild mot [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
courage [engelsk]    mot [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
foliage [engelsk]    løv, løvverk, bladverk; blader [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lineage [engelsk]    avstamning, slekt, ætt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
outrage [engelsk]    udåd; fornærme, sjokkere, opprøre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
storage [engelsk]    lagre; lagring [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
garbage [engelsk]    søppel [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
leakage [engelsk]    lekkasje [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
linkage [engelsk]    sammenkobling [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
message [engelsk]    melding, beskjed, brev ( = e-brev/e-post), innlegg [på USENET] [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
package [engelsk]    pakke, programpakke [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
message [engelsk]    melding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
message [engelsk]    melding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
New Age [norsk]    New Age [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
package [engelsk]    pakke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
package [engelsk]    pakke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
package [engelsk]    pakke, pakke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leakage [engelsk]    lekkasje [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
storage [engelsk]    oppbevaring, lagring [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Collage [engelsk]    lag på lag med papir og pynt
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Sheetage [engelsk]    Antall individuelle paneler fordelt på størrelse til salgs av den enkelte leverandør.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
Language [engelsk]    Språk [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
mortgage [engelsk]    pant [norsk]   pant i fast eiendom
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
heritage [engelsk]    arv [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
mortgage [engelsk]    belåne; pant [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
homepage [engelsk]    hjemmeside [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
web page [engelsk]    nettside [norsk]   (webside)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
homepage [engelsk]    hjemmeside [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
web page [engelsk]    webside [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Web page [engelsk]    webside [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cleavage [engelsk]    kløv [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
drainage [engelsk]    avrenning [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
envisage [engelsk]    forespeile, fremstille, forestille seg, stille i utsikt [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
takkelage [dansk]    rigg [norsk]   rig, rigging [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
takkelage [dansk]    takkelasje [norsk]   rigging, tackling [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Barnehage [norsk]    Kindergarten [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
barnehage [norsk]    day care facility [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
backstage [norsk]    bak scenen, bakscenes [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
disengage [engelsk]    frigjøre, gjøre fri; trekke ut; koble ut [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
encourage [engelsk]    oppmuntre; anspore; arbeide for, fremme [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
entourage [engelsk]    følget [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
code page [engelsk]    tegntabell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
home page [engelsk]    hjemmeside, startside [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
shrinkage [engelsk]    innskrumping, krymping [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
curettage [med. el. latin]    kurettasje [norsk]   curettage [engelsk]   Utskrapning av fremmedlegemer e.l. fra et hulrom ved bruk av et skje- eller løkkeformet redskap (curette). Betegnelsen brukes blant annet om utskrapning av livmor, fjerning av dødt vev rundt en tann eller etter fjerning av en tann.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Self-image [engelsk]    Selvbilde [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
percentage [engelsk]    prosentsats [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
liten mage [norsk]    Gastrula, -ae [gresk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
discourage [engelsk]    ta motet fra; ikke oppmuntre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
blank page [engelsk]    tom side [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
boot image [engelsk]    oppstartsfil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
agentfigur [norsk]    agent character [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
notes page [engelsk]    notatside [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Tile image [engelsk]    Bilde side ved side [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Irimi-nage [japansk]    Kast ved å gå inn bak/i uke
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Kokyo-nage [japansk]    Puste kast [norsk]   (vanligvis kastes uke frem eller ut)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Koshi-nage [japansk]    Hofte kast [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Shiho-nage [japansk]    Fire hjørners kast. Grip ukes arm og gå inn under den, kaiten, kast med glidesteg
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
brand image [engelsk]    merkeidentitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cached page [engelsk]    hurtigbufret webside [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sales stage [engelsk]    salgstrinn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
search page [engelsk]    søkeside [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
static page [engelsk]    statisk side [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Pocket page [engelsk]    lommeside [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Kaiten-nage [japansk]    Rotasjons kast [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Tenchi-nage [japansk]    Himmel og jord kast [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
flat sausage [engelsk]    flat pølse [norsk]   crépinette [fransk]   flat pølse i svinenett
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
innmat, mage [norsk]    tripes [engelsk]   tripes [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
disadvantage [engelsk]    minus, mangel; uheldige omstendigheter [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
load average [engelsk]    middelbelastning, gjennomsnittsbelastning, snittlast [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
memory usage [engelsk]    minnebruk [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
agentsamling [norsk]    agent assembly [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
agent update [engelsk]    agentoppdatering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dynamic page [engelsk]    dynamisk side [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dynamic page [engelsk]    dynamisk side [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
inline image [engelsk]    linjebundet bilde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Memory Usage [engelsk]    bruk av minne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
My Home page [engelsk]    Min startside [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Stop message [engelsk]    stoppmelding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Sewer, sewage [engelsk]    Kloakk [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Age quod agis [latin]    Do what you do well, pay attention to what you are doing [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
flatten image [engelsk]    flat ut bilde [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
base language [engelsk]    originalspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
basic storage [engelsk]    grunnleggende lagring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
digital image [engelsk]    digitalt bilde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Photo Montage [engelsk]    Fotomontasje [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
property page [engelsk]    egenskapsside [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
voice message [engelsk]    talemelding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows image [engelsk]    Windows-bilde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dra el. drage [FØR]    dra [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Stripeullkrage [norsk]    Streaked Tuftedcheek [engelsk]   Pseudocolaptes boissonneautii [latin]   5+ Manu Road 13.9., 1 ss 25.9., 1 Abra Malaga 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
third language [engelsk]    Kommunikasjon i Åndens språk, en vandrende meditasjon, 24 timer i døgnet, mellom mennesker og Ånden (Gud).
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bounce message [engelsk]    returmelding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
driver package [engelsk]    driverpakke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hotfix package [engelsk]    hurtigreparasjonspakke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
input language [engelsk]    inndataspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Input language [engelsk]    inndataspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
moving average [engelsk]    glidende gjennomsnitt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
status message [engelsk]    statusmelding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
take advantage [engelsk]    dra nytte av [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
General Average [norsk]    Felleshavari - Dersom båten/skipperen beslutter å dumpe/kvitte seg med last for å berge skip eller besettning.
Maritim ordliste © MaritimStart
general passage [engelsk]    allmenn ferdsel [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
instant message [norsk]    direktemelding, hurtigmelding [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
dynamic storage [engelsk]    dynamisk lagring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
express message [engelsk]    ekspressmelding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
instant message [engelsk]    direktemelding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Private message [engelsk]    PM [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Agelaius thilius [latin]    Gulvingetrupial [norsk]   Yellow-winged Blackbird [engelsk]   20+ Huacarpay Lake 11.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Agelaius thilius [latin]    Gulvingetrupial [norsk]   Yellow-winged Blackbird [engelsk]   10+ Pardices 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
forfølge; plage [norsk]    persecute [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
information page [engelsk]    informasjonsside [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
natural language [engelsk]    naturlig språk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service coverage [engelsk]    servicedekning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Soto kaiten-nage [japansk]    Rotasjonskast på utsiden av ukes arm
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Uchi kaiten-nage [japansk]    Rotasjonskast fra innsiden [norsk]   (kutt ned i sirkel og grip ukes arm og hode)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Agent-direktivet [norsk]    86/653/EEC [direktivkode]   Directive 86/653/EEC of 18 December 1986 on the coordination of the laws of the Member States relating to self-employed commercial agents. Official Journal L 382/1986
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Classical passage [engelsk]    Locus classicus [latin]   The most authoritative source
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Agelaius tricolor [latin]    Kaliforniatrupial [norsk]   Tricoloured Blackbird [engelsk]   2 MM Agency Lake - OR 23.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Agelaius cyanopus [latin]    Sumptrupial [norsk]   Unicoloured Blackbird [engelsk]   10 Santo Tomé 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
beskylde; anklage [norsk]    accuse [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
assembly language [engelsk]    assemblerspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
broadcast message [engelsk]    kringkastingsmelding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
computer language [engelsk]    dataspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
confirmation page [engelsk]    bekreftelsesside [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
default home page [engelsk]    standard startside [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fallback language [engelsk]    basisspråk, basisspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
keyboard language [engelsk]    tastaturspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Peak Memory Usage [engelsk]    topp for bruk av minne [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Removable Storage [engelsk]    tjenesten Removable Storage [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
water and sewerage [engelsk]    vann og kloakk [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
A hopeless passage [engelsk]    Locus desperatus [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Båndvingeullkrage [norsk]    Buffy Tuftedcheek  [engelsk]   Pseudocolaptes lawrencii [latin]   1 San Gerardo de Dota 19/2, 1 Tapantí 3/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
deployment package [engelsk]    distribusjonspakke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
enhanced key usage [engelsk]    utvidet nøkkelbruk (EKU - enhanced key usage) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
installed language [engelsk]    installert språk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nested frames page [engelsk]    nestet rammeside [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
snap-in start page [engelsk]    startside for snapin-modul [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
shipwreck, wreckage [engelsk]    forlis [norsk]   (skips-/seilingsmanøver)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Age. Fac ut gaudeam [latin]    Go ahead. Make my day! [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Agelaius phoeniceus [latin]    Rødvingetrupial [norsk]   Red-winged Blackbird [engelsk]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Agelaius phoeniceus [latin]    Rødvingetrupial [norsk]   Red-winged Blackbird [engelsk]   10 str Arenal-Puerto Viejo 29/2, 10 ss 6/3, 5 str Lagarto-Arenal 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
pluck-filled sausage [engelsk]    pølse fylt med innmat [norsk]   andouillette [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
gjenkjenne, oppdage [norsk]    detect [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
programing language [engelsk]    programmeringsspråk [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
adjusted percentage [engelsk]    prosentjustering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
completed percentage [engelsk]    fullføringsprosent [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
confirmation message [engelsk]    bekreftelsesmelding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
recognizer language [engelsk]    gjenkjennerspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
volumetric shrinkage [engelsk]    volumkrymp [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Agelaius ruficapillus [latin]    Brunkronetrupial [norsk]   Chestnut-capped Blackbird [engelsk]   2 Graneros Town 22.11., 2 Otamendi 28.11., 2 Ibera 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
kind of spicy sausage [engelsk]    krydret pølse [norsk]   merguez [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
petechial haemorrhage [engelsk]    punktblødninger [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
certificate of tonnage [engelsk]    målebrev [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Agelaius icterocephalus [latin]    Gulhettetrupial [norsk]   Yellow-hooded Blackbird [engelsk]   2 Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
user interface language [engelsk]    brukergrensesnittspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
american sign language [engelsk]    ASL [forkortelse/akronym]   amerikansk tegnspråk
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Uchi kaiten-kokyo-nage [japansk]    Gå inn under armen til uke, snu rundt og kast
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
data definition language [engelsk]    datadefinisjonsspråk (DDL - data definition language) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
empty console start page [engelsk]    startside for tom konsoll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Hypertext Markup Language [engelsk]    Hypertext Markup Language, Hypertext Markup Language [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
page-description language [engelsk]    sidebeskrivelsesspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Structured Query Language [norsk]    Structured Query Language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Page Description Language [engelsk]    Sidebeskrivelsesspråk [norsk]   PDL [akronym]   Et sidebeskrivelsesspråk (PDL) spesifiserer oppsettet og innholdet på en utskrevet side. Hewlett Packards PCL (Printer Control Language) og Adobes Postscript er de to mest brukte sidebeskrivelsesspråkene.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Printer Control Language [engelsk]    PCL [akronym]   Printer Control Language ble utviklet av Hewlett-Packard for at deres skrivere skulle kunne styres av ulike programmer. PCL brukes også av andre skriverprodusenter, inkludert OKI Printing Solutions.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Search Engine Result Page [engelsk]    SERP [forkortelse/akronym]   (resultatside når man søker etter noe i en søkemotor)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
gun mounting, gun carriage [engelsk]    rappert [norsk]   (våpen og bestykning)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Above or on an earlier page [engelsk]    Supra [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Extensible Markup Language [norsk]    extensible markup language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
snap-in console start page [engelsk]    startside for snapin-konsoll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ultimate fallback language [engelsk]    endelig basisspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hyper text markup language [engelsk]    html [forkortelse/akronym]   det er vanligere å bruke versaler: HTML)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
extensible markup language [engelsk]    XML [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Kil aldri en sovende drage [norsk]    Draco Dormiens Nunquam Titillandus [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Kil aldri en sovende drage [norsk]    Never Tickle a Sleeping Dragon [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Agency for Energy Efficiency [engelsk]    Enøketaten [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Agency for Waste Management  [engelsk]    Renovasjonsetaten [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Agency for Road and Transport  [engelsk]    Samferdselsetaten [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Fools laugh at the Latin language [engelsk]    Rident stolidi verba latina [latin]   (Ovid)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
extensible rights markup language [engelsk]    XrML (Extensible Rights Markup Language) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Outline Processor Markup Language [norsk]    Outline Processor Markup Language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
user-preferred interface language [engelsk]    brukervalgt grensesnittspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Web Services Description Language [engelsk]    WSDC (Web Services Description Language - språk for beskrivelse av webtjenester) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Security Assertion Markup Language [engelsk]    SAML [forkortelse]   en standard for deling av sikkerhetsinformasjon
Ordliste for bankrelaterte dataløsninger © Kantega
Service Provisioning Markup Language [engelsk]    SPML [forkortelse]   OASIS spesifisert XML basert protokoll som beskriver innhold og prosess for å spesifisere ”provisioning” tjenester
Ordliste for bankrelaterte dataløsninger © Kantega
Agencies and municipal undertakings [engelsk]    Etater og kommunale foretak [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Agency for Fire and Rescue Services [engelsk]    Brann- og redningsetaten [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Agency for Water and Sewerage Works [engelsk]    Vann- og avløpsetaten [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Inhumanity is harmful in every age [engelsk]    Inhumanitas omni aetate molesta est [latin]   (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Good luck is the companion of courage [engelsk]    Virtvtis fortvna comes [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Binary Application Markup Language [norsk]    Binary Application Markup Language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Business Contact Manager Home Page [engelsk]    Hjemmeside for Business Contact Manager [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Standard Generalized Markup Language [engelsk]    SGML (Standard Generalized Markup Language) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
system-preferred interface language [engelsk]    systemvalgt grensesnittspråk, systemvalgt grensesnittspråk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
extensible hyper text markup language [engelsk]    XHTML [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Extensible Access Control Markup Language [engelsk]    XACML [forkortelse]   et språk for spesifikasjon av aksess til informasjon på internett
Ordliste for bankrelaterte dataløsninger © Kantega
Agency for Real Estate and Urban Renewal [engelsk]    Eiendoms- og byfornyelsesetaten [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Agency for Accident and Emergency Services [engelsk]    Legevakten [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Agency for Business Development Services [engelsk]    Næringsetaten [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Agency for Planning and Building Services [engelsk]    Plan- og bygningsetaten [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Agency for Improvement and Development [engelsk]    Utviklings- og kompetanseetaten [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
The only good language is a dead language [engelsk]    Sola lingua bona est lingua mortua [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
eXtensible Application Markup Language [engelsk]    eXtensible Application Markup Language, eXtensible Application Markup Language [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Practical Extraction and Report Language [norsk]    Practical Extraction and Report Language [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Agency for Child and Family Welfare Services [engelsk]    Barne- og familieetaten [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Agency for Cultural Affairs and Sports Facilities [engelsk]    Kultur- og idrettsetaten [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Agency for Alcohol and Drug Addiction Services [engelsk]    Rusmiddeletaten [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
forbanne; banne; ed; forbannelse, fig: sann plage [norsk]    curse [engelsk]   [køøs] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Synchronized Multimedia Integration Language [engelsk]    SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Agency for Outdoor Recreation and Nature Management [engelsk]    Friluftsetaten [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune