Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 9 nøyaktig(e)
agent [bokmål/nynorsk]    (yrke) Representant for et firma som driver salg; som har lov til å selge på vegnet av dette firma. (yrke) Person som driver etterretning, ofte hemmelig. (yrke) Person som representerer og assisterer enkeltpersoner (f.eks. idrettsutøvere, forfattere, etc.) ved forhandlinger og lignende. (programmering) Program som utfører forhåndsbestemte prosedyrer ut fra et sett med regler.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
agent [dansk]    (yrke) agent
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
agent [engelsk]    (lingvistikk) agens (yrke, programmering) agent
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
agent [fransk]    (yrke) agent
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
agent [nederlandsk]    (yrke) betjent (f.eks. innen politiet) (yrke) agent (selger)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
agent [svensk]    (lingvistikk) agens (yrke) agent
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
agent [tsjekkisk]    (yrke) agent
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Agent [norsk]    Ofte kalt klareringsagent. Rederiets stedlige representant som, mot betaling, skal være fartøyets fører behjelpelig på alle måter.
Maritim ordliste © MaritimStart
agent [norsk]    agent [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 22 omtrentlig(e)
help agent [engelsk]    (aktiv) hjelp [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
user agent [engelsk]    brukeragent [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
agentfigur [norsk]    agent character [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
agentsamling [norsk]    agent assembly [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
agent update [engelsk]    agentoppdatering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bonding agent [engelsk]    heftemiddel, klebemiddel [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bulking agent [engelsk]    fyllmiddel [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
coating agent [engelsk]    drageringsstoff [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
kantregelagent [norsk]    Edge Rules agent [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Karanteneagent [norsk]    Quarantine Agent [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
recovery agent [engelsk]    gjenopprettingsagent [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Inventory Agent [norsk]    Inventory Agent [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
journaling agent [engelsk]    loggføringsagent [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Agent-direktivet [norsk]    86/653/EEC [direktivkode]   Directive 86/653/EEC of 18 December 1986 on the coordination of the laws of the Member States relating to self-employed commercial agents. Official Journal L 382/1986
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
crosslinking agent [engelsk]    fornetningsmiddel [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
System Health Agent [engelsk]    Systemtilstandsagent [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresseomskrivingsagent [norsk]    Address Rewriting agent [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
diagnostic imaging agent [engelsk]    bildediagnostisk middel, diagnostisk avbildningsmiddel [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
structure directing agent [engelsk]    strukturbestemmende middel [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Address Rewriting Inbound agent [engelsk]    adresseomskrivingsagent for innkommende meldinger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Address Rewriting Outbound agent [engelsk]    adresseomskrivingsagent for utgående meldinger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
viscosifier, viscosity enhancer, viscosity enhancing agent [engelsk]    fortykningsmiddel [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen