Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
airway bill [engelsk]    luftfraktbrev [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen