Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
akk [ISO-koder]    akkadisk [norsk]   Akkadian [engelsk]   språket i det gamle Babylonia og Assyria
Liste over navn på språk © Språkrådet
Ordbok / leksikon: 38 omtrentlig(e)
Bakk [norsk]    Oppbygning (dekk) på forskipet som går fra side til side, inklusive baugen.
Maritim ordliste © MaritimStart
takk [norsk]    grazie [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Takk [norsk]    thanks [engelsk]   THX [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Takk [norsk]    Giitu [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Frakk [norsk]    Coat [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
stakk [norsk]    stack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Plakk [norsk]    område med arrvev i hjernen eller ryggmargen. Kalles også lesjon.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
karakk [norsk]    Rundgattet med ror på akterstevnen. Forstevnen var "S" formet Brukt av porugal (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Kloakk [norsk]    Sewer, sewage [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Akkar  [norsk]    Todarodes sagittatus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Akkord [norsk]    Prosentvis reduksjon av gjeld. Forekommer i konkurslovgivningen. Skiller me..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Akkord [norsk]    Den samtidige klang av tre eller flere noter.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Akkala [norsk]    Áhkkil [samisk]   (propr) (på Kola)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Anorakk [norsk]    Parka, anorak [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
konjakk [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
UV-lakk [norsk]    transparent lakk som påføres trykkark eller fargetrykk. Brukes i liten grad på ubestrøkne papirkvaliteter. Finnes både i matt og blank utførelse.
Grafisk ordliste © Grøset
Nunatakk [norsk]    En isolert fjelltopp som stikker opp over en breoverflate.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Oljelakk [norsk]    Lakk som består av harpiks og tørrende olje som filmdanner.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Ammoniakk [norsk]    AMMONIA [engelsk]   molekylformel: H3N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
akkumulert [norsk]    accumulated depreciation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Tusen takk [norsk]    Domo arigato gozaimashita [japansk]   (fortid)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Skråtobakk [norsk]    Chewing tobacco [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Akkordlønn [norsk]    Lønnsutbetalingen beregnes utfra arbeidstakerens produksjon, og ikke ut fra..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
enhetsstakk [norsk]    device stack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
driverstakk [norsk]    driver stack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Slubbermakk [norsk]    Flobberworm [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
akkumulering [norsk]    accumulation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dobbel stakk [norsk]    dual stack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Senile plakk [norsk]    - mikroskopiske områder med degenerasjon i hjernens grå substans, både kortikalt og subkortikalt (i kjernene). Senile plakk opptrer med høy tetthet ved Alzheimers sykdom, men ses også i noen grad hos normalt aldrende personer. 
Demensordliste © Pfizer AS
akkommodasjon [norsk]    den evnen øyet har til å innstille seg på ulike synsavstander
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
vann og kloakk [norsk]    water and sewerage [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
avløp, kloakk [norsk]    S29 [sikkerhetskode]   Må ikke tømmes i kloakkavløp.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
akkumulert kost [norsk]    accumulated cost [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vær så snill, takk [norsk]    per favore [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Bakkede seil/brase bakk [norsk]    Vinden kommer inn mot seilet slik at fartøyets fart reduseres/skipet stopper opp.
Maritim ordliste © MaritimStart
akkomodasjon, tilpasning [norsk]    Accomodatio, -ionis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
akkreditiver, referanser [norsk]    credentials [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
myokardinfarkt uten Q-takk [norsk]    non-Q-wave MI [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen