Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
akse [bokmål/nynorsk]    linje som noe grupperer seg symmetrisk rundt linje som noe dreier rundt Globusen roterer rundt sin egen akse. linje mellom sentrale punkter i en gruppering Det går en akse fra Berlin til Tokyo.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
akse [norsk]    Axis, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
akse [norsk]    Axon, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ordbok / leksikon: 22 omtrentlig(e)
aksel [norsk]    oalgi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
kakse [norsk]    gárpa [samisk]   (s) (-rpp-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Aksept [norsk]    Erklæring om at man godtar det tilbud som tilbyderen har kommet med. Dersom..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
y-akse [norsk]    y-axis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
akse(n) [norsk]    axis [engelsk]   axes [flertall]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
akseplan [norsk]    axial plane [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
parallakse [norsk]    Avstanden et objekt flytter seg når man ser det fra ulike posisjoner (f.eks. venstre og høyre øye). Brukes f.eks. ved stereoskopiske bilder, der avstanden mellom øynene er ca 6cm.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
aksenttegn [norsk]    accent [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
akselerere [norsk]    aksellerere [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
optisk akse [norsk]    En matematisk akse som går fra senter i lyskilden (brennpunktet), via senter i lyskjeglen fra speilsystemet, gjennom bildevinduets senter og senteraksen i objektivet til midten på lerretet.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
akselerator [norsk]    accelerator [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
utenfor akse [norsk]    off-axis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
akselerasjon [norsk]    aksellerasjon [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Aksellerasjon [norsk]    Acceleration [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Spredningsakse [norsk]    Grensen mellom to skorpeplater som glir fra hverandre. Hovedsakelig går slike grenser i oseanene der spredningen forårsaker vulkansk aktivitet som fører til dannelse av midthavsrygg.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
akseleratorkort [norsk]    accelerator board [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Aksesspunkt (AP) [norsk]    En basestasjon som gir mulighet til å knytte seg til et trådløst nettverk.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Akselerandospurv [norsk]    Black-striped Sparrow [engelsk]   Arremonops conirostris [latin]   10 Las Cruces 21/2, 2 La Selva 1/3, 1 La Selva 2/3, 3 Lagarto 7/3 og 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
komprimer radakse [norsk]    compact row axis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Aksessorisk motanke [norsk]    Dersom en dom i sivil sak påankes av en part, får også den annen part rett ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
aksessorisk, tilhørende [norsk]    Accessorius [latin]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Aksessorisk forpliktelse [norsk]    Forpliktelse som avhenger av at en hovedforpliktelse består. Eksempelvis vi..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no