Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
akseptere [bokmål/riksmål/nynorsk]    godkjenne; godta, gå med på Jeg aksepterer vilkårene. La oss finne fram til en ordning som alle parter kan akseptere. skrive navnet sitt på en veksel og dermed binde seg til å betale Jeg nekter å akseptere vekselet.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
godkjenne, akseptere [norsk]    accept [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
minne; ansikt; fatning; oppmuntre; støtte, godta, akseptere [norsk]    countenance [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no