Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Aksjer [norsk]    Eierandeler i et selskap med begrenset ansvar (aksjeselskap).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
aksjer [norsk]    shares [engelsk]   stocks [USA]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
Friaksjer [norsk]    Utdeles til et selskaps aksjonærer ved en fondsemisjon. Tildelingsforholdet bestemmes av omfanget av fondsemisjonen i forhold til selskapets gamle aksjekapital.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Utbytteaksjer [norsk]    Aksjer som utstedes i stedet for utbetaling av utbytte og hvor aksjonæren kan velge mellom utbetaling av utbytte i kontanter, eller aksjer til tilsvarende verdi. Må vedtas spesielt i selskapets generalforsamling.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
A- og B-aksjer [norsk]    Forskjellige klasser av aksjer i samme selskap. B-aksjene skiller seg vanligvis fra A-aksjene ved at de gir mindre eller ingen stemmerett, men samme rett til utbytte og andre fordeler.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
High-tech aksjer [norsk]    Aksjer i et høyteknologi-selskap, f.eks. innen dataindustri, kommunikasjon, generisk ingeniørkunst.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Preferanseaksjer [norsk]    Aksjer som har fortrinn fremfor ordinære aksjer i vedkommende selskap.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Spekulative aksjer [norsk]    Selskaper med usikker inntjeningsevne, med til dels store kurssvingninger. Muligheter for både store kursgevinster og kurstap.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Konservative aksjer [norsk]    Aksjer i solide selskaper, ofte med skjulte reserver, med solid inntjeningsevne. Aksjen følger ofte en stabil kursutvikling.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA