Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
aktivere [bokmål/riksmål/nynorsk]    gjøre virksom (handel) Føre opp som eiendel i regnskapet.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
aktivere [norsk]    activate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
aktivere [norsk]    activate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
aktivere [norsk]    enable [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
deaktivere [norsk]    disable [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
aktivere Windows [norsk]    activate Windows [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
slå av, deaktivere [norsk]    disable [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
aktivere, krysse av for [norsk]    check [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
aktivere/deaktivere skjerm [norsk]    toggle screen [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft