Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
X-inaktivering [norsk]    den prosessen som leder til at ett av pattedyrenes X-kromosomer hos hunner blir inaktivert som et ledd i dosekompensering.
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
aktiveringssone [norsk]    hot zone [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
inn-ut-aktivering [norsk]    inside-out activation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ut-inn-aktivering [norsk]    outside-in activation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
plattformaktivering [norsk]    platform invoke [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
aktivering, aktivering [norsk]    activation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
X-kromosom inaktivering [norsk]    Hos kvinner vil det ene X-kromosomet bli tilfeldig inaktivert tidlig i de embryonale cellene. Dette er en spesiell form for imprinting.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Windows-produktaktivering [norsk]    Windows Product Activation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows-produktaktivering [norsk]    WPA [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft