Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
akustikk [bokmål/nynorsk]    hvordan et rom påvirker lyden, lydforhold
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
akustikk [norsk]    I kino: Farging av lyden som følge av salens utforming, materialvalg osv.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Akustikk [norsk]    Lydlære - når uttrykket brukes om bygg menes romakustikk, som gjelder lydforholdene inne i et rom der lydkilden er.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no