Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
alat [norsk]    alat [med. el. latin]   Et enzym som hovedsaklig finnes i lever. En økning sees særlig ved leverinfeksjoner (hepatitt).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Ordbok / leksikon: 22 omtrentlig(e)
salat [norsk]    insalata [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
teraftalat [norsk]    terephthalate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fruktsalat [norsk]    macedonia [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
tomatsalat [norsk]    Insalata di pomodori [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Kaliummalat [norsk]    E351 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Kaliummalat [norsk]    E351 [E-stoff]   antioksidant, surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Etyloksalat [synonym]    Dietyloksalat [norsk]   ETHANEDIOIC ACID, DIETHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C6H10O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
waldorfsalat [norsk]    Waldorf-salat [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Natriummalat [norsk]    E350 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Kalsiummalat [norsk]    E352 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Natriummalat [norsk]    E350 [E-stoff]   antioksidant, surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Kalsiummalat [norsk]    E352 [E-stoff]   antioksidant, surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Diallylftalat [norsk]    1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DI-2-PROPENYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C14H14O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Dibutylftalat [norsk]    1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DIETHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C12H14O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Dimetylftalat [norsk]    1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, DIMETHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C10H10O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ekvatorakalat [norsk]    Equatorial Akalat [engelsk]   Sheppardia aequatorialis [latin]   A few sightings from Kakamega Forest: 1 bird here 26/11 and 3 birds the following day 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
italiensk salat [norsk]    Insalata russa [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Di-sek-oktylftalat [synonym]    Bis(2-etylheksyl)ftalat [norsk]   1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, BIS(2-ETHYLHEXYL) ESTER [engelsk]   molekylformel: C24H38O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Natriumhydrogenmalat [norsk]    E350 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Kalsiumhydrogenmalat [norsk]    E352 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Natriumhydrogenmalat [norsk]    E350 [E-stoff]   antioksidant, surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Kalsiumhydrogenmalat [norsk]    E352 [E-stoff]   antioksidant, surhetsregulerende middel/syre
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet