Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
albansk [bokmål/nynorsk]    (språk, utellelig) et språk som utgjør ei egen grein av den indoeuropeiske språkfamilien; snakkes på Balkan og er offisielt språk i Albania, Kosovo og Makedonia
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
albansk [dansk]    (språk) albansk
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
albansk [svensk]    albansk
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
albansk [norsk]    Albanian [engelsk]   alb/sqi – sq [ISO-koder]   språket i Albania
Liste over navn på språk © Språkrådet