Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
alder [bokmål/nynorsk]    tiden som har gått fra en persons eller organismes fødsel, eller en gjenstands tilblivelse Åstedene er helt forskjellige, og det samme er ofrene. De er av begge kjønn, har ulik alder, ulik bakgrunn, ulik fysisk fremtoning.  – Panserhjertet, Jo Nesbø Ved tro fikk også Sara kraft til å bli mor for en ætt, og det til tross for sin høye alder. For hun aktet ham trofast som hadde gitt løftet.  – Heb. 11, 11, Bibelen (biologi) tiden en art har eksistert som selvstendig art, tiden som har gått siden gruppens siste felles stamart har levd (særlig i sammensetninger) del av et menneskes liv, alderskategori, som f.eks. i skolealder (geologi) tidsperiode av Jordas historie; del av en epoke (særlig i sammensetninger) lengre periode, tidsalder, som f.eks. i steinalderen
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alder [dansk]    alder
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alder [norsk]    age [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alder [norsk]    ahki [samisk]   (s) (-g-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-15: ovtta agis muinna 'like gammel som jeg (på samme alder som jeg) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-15: mu ahkái galggat don min báhppa leat 'i min levetid skal du være vår prest' //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-15: dain visttiin ahki lea 'disse husene har høy alder'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 14 omtrentlig(e)
alderdom [norsk]    Senium, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
alderssyn [norsk]    (se presbyopi)
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Alderspensjon [norsk]    Ytelse fra folketrygden som kommer til utbetaling ved en viss alder, som re..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
aldersdiabetes [norsk]    diabetes mellitus type 2 [med. el. latin]   Sykkersyke som kommer hos personer over 30 år (vanligst). Insulinproduksjonen er tilstede, men insulinet får ikke virket like godt som hos friske.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
overgangsalder [norsk]    klimakterium [med. el. latin]   Perioden i en kvinnes liv, der kvinnen går fra å være fruktbar til ikke å være det. Opptrer oftest 45-50 års alder. Eggstokkene reduserer produksjon av kjønnshormoner, og menstruasjonen kommer først uregelmessig, og opphører etter en stund (menopause). Den nedsatte produksjonen av kjønnshormoner fører også, på sikt, til en del andre forandringer i kvinnekroppen. Det finnes også en mannlig overgangsalder, der testiklene gradvis reduserer sin produksjon av mannlige kjønnshormoner, men denne skjer senere enn hos kvinnen, og uten så sterke symptomer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
aldersfordeling [norsk]    aging [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
aldere/aldre(r) [norsk]     aldere[r]/aldrer [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Alders tids bruk [norsk]    Tingsrettslig begrep. Faktisk bruk av en eiendom, f.eks en vei, over så lan..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Alder Flycatcher [engelsk]    Oreempid [norsk]   Empidonax alnorum [latin]   1 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aldersundersøkelse [norsk]    røntgenundersøkelse av tenner og/eller hånd for å fastsette alderen på personer som oppgir å være yngre enn 18 år, når det er tvil om det er riktig.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
barndom; spebarnsalder [norsk]    infancy [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
menstruasjonens opphør, overgangsalder [norsk]    menopause [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
evighet; umålelig periode; et univers tidsalder [norsk]    aeon [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
evighet; umålelig periode; et univers tidsalder [norsk]    eon [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no