Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
alene [bokmål/riksmål]    uten andre menneskers selskap; For seg selv, enslig ensom
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alene [dansk]    alene
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Alene [norsk]    Alone [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
alene [norsk]    Solus [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
NAPHTHALENE [engelsk]    Naftalen [norsk]   molekylformel: C10H8
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
bare, kun, alene [norsk]    merely [engelsk]   [miøli] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bare, utelukkende, ene og alene [norsk]    solely [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no