Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 13 nøyaktig(e)
alfa [bokmål/nynorsk]    Navnet på den første bokstaven i det greske alfabetet, etterfulgt av beta Lederen i en flokk Det er bare alfaparet i en ulveflokk som får parre seg.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alfa [afrikaans]    alfa (gresk bokstav med symbol A, α)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alfa [aragonesisk]    alfa (gresk bokstav med symbol A, α)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alfa [dansk]    alfa (gresk bokstav med symbol A, α)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alfa [esperanto]    alfa (gresk bokstav med symbol A, α)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alfa [finsk]    alfa (gresk bokstav med symbol A, α)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alfa [italiensk]    alfa (gresk bokstav med symbol A, α)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alfa [kroatisk]    alfa (gresk bokstav med symbol A, α)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alfa [polsk]    alfa (gresk bokstav med symbol A, α)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alfa [portugisisk]    alfa (gresk bokstav med symbol A, α)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alfa [spansk]    alfa (gresk bokstav med symbol A, α)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alfa [svensk]    alfa (gresk bokstav med symbol A, α)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alfa [norsk]    alpha [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 10 omtrentlig(e)
alfalfa  [norsk]    alfa-alfa [IKKE]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
alfaverdi [norsk]    alpha value [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
krøllalfa [avløserord]    [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
krøllalfa [norsk]    at sign [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alfa-persentil [norsk]    alpha-percentile [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Alfa-tokoferol [norsk]    E307 [E-stoff]   Antioksidanter
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Alfa-tokoferol  [norsk]    E307 [E-stoff]   antioksidant
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
alfahydroksysyre [norsk]    AHA [akronym]   Konsentrert fruktsyre som løser opp det øverste hudlaget.
Ordliste for hudpleie og rynkebehandling © Q-Med AB
alfabetisk hopplinje [norsk]    alphabetical jump bar [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rød, grønn, blå, alfa [norsk]    red, green, blue, alpha [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft