Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
alg [ISO-koder]    algonkin [norsk]   Algonquian languages [engelsk]   indiansk språkfamilie
Liste over navn på språk © Språkrådet
Ordbok / leksikon: 45 omtrentlig(e)
valg [norsk]    ballot [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
salg [norsk]    sale [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
salg [norsk]    sales [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Omvalg [norsk]    Re-run of the election [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
utvalg [norsk]    sample [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
utvalg [norsk]    dynaset [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tilvalg [norsk]    option [engelsk]   (knapp MAC-tastaturet)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Algerie [norsk]    Algeria [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Algerie [norsk]    Democratic and Popular Republic of Algeria [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
algebra [engelsk]    algebra(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Arvesalg [norsk]    Salg av arv som man forventer å få er forbudt etter <..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Gavesalg [norsk]    Istedenfor å gi en ren gave kan en giver selge en formuesgjenstand til underpris. Differansen mellom salgssummen og antatt salgsverdi vil utgjøre gavedelen av salget. Denne gavedelen er avgiftspliktig etter vanlige regler for gaver.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
algoritme [norsk]    En matematisk modell som f.eks. brukes for komprimering av digitale signaler (lyd, bilde osv)
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
algoritme [norsk]    algorithm [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargevalg [norsk]    color scheme [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargevalg [norsk]    scheme color [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
algebraic [engelsk]    algebraisk [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
algorithm [engelsk]    algoritme(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Fjernsalg [norsk]    se Postordredirektivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Alginsyre [norsk]    E400 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Alginsyre [norsk]    E400 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Short salg [norsk]    Salg av lånte aksjer, dvs. såkalt borrowing and lending. Låneren forplikter seg til å levere tilbake aksjene til utlåneren innen et visst tidsrom.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
hjemmesalg [norsk]    door-to-door sales [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Short salg [norsk]    Salg av lånte aksjer. Låneren forplikter seg til å levere tilbake aksjene til utlåneren når utlåneren krever dette.
Derivatordliste © Oslo Børs
fjerne valg [norsk]    untag [engelsk]   (se tag)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Bydelsutvalg [norsk]    District Council [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fylkesutvalg [norsk]    county executive board [engelsk]   (tradisjonell modell)
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fellesutvalg [norsk]    joint committee [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
kommandovalg [norsk]    command option [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Stortingsvalg [norsk]    Election for the Norwegian parliament
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bundet omvalg [norsk]    tied ballot [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
ellipseutvalg [norsk]    elliptical selection [engelsk]   se også: rectangular selection, free selection
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
adresseutvalg [norsk]    address pool [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
programutvalg [norsk]    application pool [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bedriftsutvalg [norsk]    BU [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
frihåndsutvalg [norsk]    free selection [engelsk]   se også: elliptical selection og rectangular selection
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
utskriftsutvalg [norsk]    printing pool [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
samarbeidsutvalg [norsk]    cooperative committee [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
importmedieutvalg [norsk]    import media pool [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
systemmedieutvalg [norsk]    system media pool [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ukjent medieutvalg [norsk]    unrecognized media pool [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeidsmiljøutvalg [norsk]    working environment committee [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
arbeidsmiljøutvalg [norsk]    AMU [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
standard(verdi), forvalg [norsk]    default [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
innstillinger(= settings, preferences), valg [norsk]    options [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no