Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
all [bokmål/riksmål/nynorsk]    Alt av en hel masse, spesielt om utellelige substantiv. Vi trenger all hjelp vi kan få. Er dette alt du har med deg?
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
all [engelsk]    alldeles bare
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
all [svensk]    all
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
all [engelsk]    alt [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
ALL [forkortelse/akronym]    akutt lymfatisk leukemi [norsk]   en form for blodkreft
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 293 omtrentlig(e)
Call [norsk]    Kjøpsopsjon (se opsjon).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
alle [norsk]    every [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
ball [engelsk]    nøste [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Call [norsk]    Call [engelsk]   Når en spiller bestemmer seg for å se den forrige innsatsen.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Wall [engelsk]    Vegg [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fall [norsk]    Tauverk til å heise de ulike seiltyper opp i masta. Dette tauet må tåle store påkjenninger og er som regel dobbelflettet.
Maritim ordliste © MaritimStart
ally [engelsk]    alliert, forbundsfelle [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
wall [engelsk]    mur; vegg; gjerde [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kall [norsk]    invocation [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
call [engelsk]    kalle [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
call [engelsk]    anrop [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
call [engelsk]    ringe opp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Call [engelsk]    Ring opp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pall [norsk]    pallet [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fall [norsk]    dip [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
ball [engelsk]    kule(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
tall [norsk]     tal el. tall [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Fall [norsk]    Line eller wire som er festet i toppen av et seil og brukes til å heise seilet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Call [norsk]    Kjøpsopsjon (se opsjon).
Derivatordliste © Oslo Børs
small [engelsk]    liten [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
allay [engelsk]    dempe ; døyve [norsk]   [øllei] [uttale]   (frykt / smerte)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
stall [engelsk]    stoppe, kvele; steile, miste farten; sette på bås [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Allow [engelsk]    Tillat [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skall [norsk]    skin [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skall [norsk]     skal el. skall [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Allel [norsk]    et av to eller flere forskjellige gener som kan være på samme sted (locus) på et kromosom.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Allel [norsk]    Genutgave; alternative utgaver av et gen. Hvert individ har to alleler, ett nedarvet fra far og ett fra mor.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
allel [norsk]    i en diploid celle er det to kopier av hvert gen, ett fra far og ett fra mor. Det kan være små foskjeller i DNA-sekvensen til de to genene og de kalles da alleler.
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
stall [norsk]    stálle [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
alltid [norsk]    always [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
antall [norsk]    number, no [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
All-In [norsk]    All-In [engelsk]   Når en spiller satser alle sine chips. I online-poker, kan du anses som "All-in" når du er frakoblet (selv om du har gjenværende chips).
Pokerordliste © Nettpoker.nu
avfall [norsk]    S56 [sikkerhetskode]   Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
avfall [norsk]    S59 [sikkerhetskode]   Innhent opplysninger om gjenvinning og ombruk hos produsent, importør eller omsetter.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
avfall [norsk]    S60 [sikkerhetskode]   Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
avfall [norsk]    S61 [sikkerhetskode]   Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
f tall [norsk]    Uttrykk for blenderåpningen i et objektiv. Se blendertall.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
allow  [engelsk]    tillate, gi tillatelse til, la; sette av; la få, gi; godkjenne [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
recall [engelsk]    tilbakekalle, hjemkalle; erindre, minnes; ringe tilbake [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
recall [engelsk]    husk, last inn på ny, hent inn igjen [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
f-tall [norsk]    f-number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
recall [engelsk]    huske [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
avfall [norsk]    waste [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
allmue [norsk]     allmue el. allmuge [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Squall [norsk]    Squaller: sterke stormkast, kraftige vindstøt.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Utfall [norsk]    Outcome [engelsk]   Utfall er positive og negative resultater av en behandling eller et tiltak. Innen forskning blir effekten av en behandling målt ved i hvilken grad behandlingen påvirker visse utfall. Eksempler på typiske utfall innen ryggforskningen er smerte, sykefravær og evnen til å utføre dagligdagse aktiviteter.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
alltid [norsk]    álo [samisk]   (adv) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-15: agi beaivái el. agás 'for alltid'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Forfall [norsk]    Decline [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
allergi [norsk]    allergy [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
forfall [norsk]    absence [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
allergi [norsk]    R42 [risikokode]   Kan gi allergi ved innånding.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
allergi [norsk]    R43 [risikokode]   Kan gi allergi ved hudkontakt.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Gadwall [engelsk]    Snadderand [norsk]   Anas strepera [latin]   Vanlig i nord og vest
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gadwall [engelsk]    Snadderand [norsk]   Anas strepera [latin]   Opptil 40 ved Keoladeo, 40 ved Agra, 50 ved Ganges, 10 ved Corbett og 15 ved Sultanpur ble småplukk sammenlignet med en kjempeflokk ved Bund Baretha 22.2. Denne flokken inneholdt kanskje så mange som 1000 ind.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
pitfall [engelsk]    fallgruve, felle; dyregrav [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
heltall [norsk]    integer [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forfall [norsk]    maturity [engelsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
install [engelsk]    installere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
install [engelsk]    installere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
heltall [norsk]    integer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
heltall [norsk]    whole number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
heltall [norsk]    natural number [engelsk]   (1, 2, 3,...)
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
Allegro [norsk]    (it. lystfullt) Indikerer et hurtig tempo.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Frafall [norsk]    En arving kan på visse vilkår velge å frafalle hele eller deler av sin arv og la den gå videre til en annen, kalt frafallsmottaker. Mest vanlig er frafall der en arver sine foreldre og lar arven gå videre til sine egne barn. Frafallsgiver betaler ikke arveavgift for det som frafalles, mens frafallsmottaker betaler avgift som om midlene kom direkte fra arvelater. Dette er en legitim måte å spare arveavgift på, da en på denne måten kan spre arven på flere mottakere som hver vil ha sitt eget fribeløp.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Bortfall [norsk]    Tidspunkt for opphør av rettigheter og plikter som følge av at rettighetene etter en opsjon ikke utnyttes eller pliktene opphører for futures.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Alletrin [norsk]     Allylcinerin [synonym]   molekylformel: C19H26O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Marshall [engelsk]    marshallesisk [norsk]   mah – mh [ISO-koder]   språk på Marshalløyene
Liste over navn på språk © Språkrådet
Flertall [norsk]    Majority [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Årstall [norsk]    Year [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Arvefall [norsk]    Arven går over til arvingen(e) på dødstidspunktet ute..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
windfall [engelsk]    vindfall, nedblåst [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
allegory [engelsk]    gjøre abstrakte ting billedlig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
allocate [engelsk]    anvise, tildele, gi; dele ut, fordele [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
allow in [engelsk]    la komme inn, slippe inn [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
allocate [engelsk]    tildele, reservere [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
firewall [engelsk]    brannmur [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
marshall [engelsk]    rangere [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sidetall [norsk]    page number [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
allocate [engelsk]    tildele [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
End Call [engelsk]    Avslutt samtale [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
firewall [engelsk]    brannmur [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alluvium [norsk]    alluvium [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bunnfall [norsk]    precipitate [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Manntall [norsk]    er oversikten over de som har stemmerett i kommunen. Mantallet er basert på de som er registrert som innbyggere i en kommune 31. mai i år. Selv om du har flyttet etter denne datoen, gjelder din stemme for den kommunen du bodde i 31. mai.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
allergen [norsk]    allergen [med. el. latin]   Et stoff som kan forårsake allergiske reaksjoner hos disponerte personer. Et allergen kan være dyrehår, pollen eller støv.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Bortfall [norsk]    Tidspunkt for opphør av rettigheter og plikter som følge av at rettighetene etter en opsjon ikke utnyttes eller pliktene opphører for futures.
Derivatordliste © Oslo Børs
Arvefall [norsk]    Det tidspunkt da arven går over på arvingene og legatarene, og deres eventuelle rett går over til å bli en aktuell rett. Dette vil normalt være arvelaters død. Unntaket er der en person er forsvunnet og det sies dødsformodningsdom.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Waterfall [engelsk]    Foss [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Fossefall [norsk]    Waterfall [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
roll call [engelsk]    navneopprop [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Fossekall [norsk]    White-throated Dipper [engelsk]   Cinclus cinclus [latin]   Mengda, Koko Nor, Xiwu, str Yushu-Nangqiang, Kanda Shan Gorge (brun morf sett ved Xiwu)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
meat ball [engelsk]    kjøttbolle, kjøttkake [norsk]   boulette [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
allround- [norsk]    altmulig- / allsidig [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
allowing  [engelsk]    tillatelse; godkjennelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
allude to [engelsk]    hentyde til [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grunntall [norsk]    radix [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
trackball [engelsk]    styrekule [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
uninstall [engelsk]    avinstallere [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ad recall [engelsk]    reklameerindring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
allotment [engelsk]    tildeling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
uninstall [engelsk]    avinstallere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
uninstall [engelsk]    avinstallere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
will call [engelsk]    hentes [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
foot wall [engelsk]    ligg [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
allogenic [engelsk]    fra et annet individ [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Alltinget [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Fokkefall [norsk]    Linen til å heise fokken.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Blærball [norsk]    Puffskein [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
fossekall [norsk]    guikkut, guoikungárri [kåfjordsamisk]   (pl.: guikuhat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
allabasit [samisk]    høytid [norsk]   (s) (pl)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Stone wall [engelsk]    Steingjerde [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
stemmetall [norsk]    number of votes [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
All go out [engelsk]    Exeunt omnes [latin]   (A common stage direction in plays)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Allmenning [norsk]    Område der lokalbefolkningen har særlige rettigheter. Disse rettighetene ka..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
allrounder [norsk]    allsidig person / altmuligperson [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
allegiance [engelsk]    troskap (mot) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
allkvantor [norsk]    universal quantifier [engelsk]   (for alle/enhver)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
reelt tall [norsk]    real number [engelsk]   [mat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
underskall [norsk]    subshell [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
allocation [engelsk]    tildeling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
audio call [engelsk]    lydanrop [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dance hall [norsk]    Dance hall [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ordenstall [norsk]    ordinal number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Phone Call [engelsk]    Telefonsamtale [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Select All [engelsk]    Merk alt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
reelt tall [norsk]    real number, real [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Allargando [norsk]    Bredt, gradvis langsommere.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Allegretto [norsk]    Hurtig tempo, men en tanke saktere og lysere enn allegro.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Remembrall [engelsk]    Forglemei [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
få forfall [norsk]    be absent [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Alloteuthis [latin]    Alloteuthis  [norsk]   Alloteuthis [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
All through [engelsk]    Passim [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
speilmetall [norsk]    Legering av kobber og tinn som bl.a. brukes til metallspeil i xenonlampehus.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
tilbakefall [norsk]    fallback action [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
blendertall [norsk]    focal ratio [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
impact wall [engelsk]    kollisjonsflate, støtflate [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
tilbakefall [norsk]    residiv [med. el. latin]   Tilbakefall av en sykdom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Village hall [engelsk]    Lokalet [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Snøbergkall [norsk]    White-bellied Cinclodes [engelsk]   Cinclodes palliatus E [latin]   3 Marcopomacocha 31.8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
allowing for [engelsk]    når man regner med, når man tar hensyn til; når man trekker fra [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
All Contacts [engelsk]    Alle kontakter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Allow phrase [engelsk]    tillatt uttrykk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
End the call [engelsk]    Avslutt samtalen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ethical wall [engelsk]    etisk sone [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alluvial fan [engelsk]    alluvialvifte [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
hanging wall [engelsk]    heng [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
allmenningen [norsk]    -a [IKKE]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
allamenolaš [samisk]    høytidelig [norsk]   (a)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Allpassfilter [norsk]    Allpass filter [engelsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
Shopping mall [engelsk]    Kjøpesenter [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Allemannsrett [norsk]    Først og fremst folks rett til å bevege seg og oppholde seg i utmark. Forut..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Gråfossekall [norsk]    American Dipper [engelsk]   Cinclus mexicanus [latin]   CO, UT, WY, MT
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunfossekall [norsk]    Brown Dipper [engelsk]   Cinclus pallasii [latin]   1 ind Dali, 1 ind Xiaguan, 2 ind Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråfossekall [norsk]    American Dipper [engelsk]   Cinclus mexicanus [latin]   2 San Gerardo de Dota 18/2, 1 ss 20/2, 1 Tapantí 3/3, 3 ss 4/3, 2 (reir) ss 5/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunfossekall [norsk]    Brown Dipper [engelsk]   Cinclus pallasii [latin]   Turens eneste obs. var ett ind. ved Kosi-elven ca. 10 km nord for Ramnagar 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brottbergkall [norsk]    Peruvian Seaside Cinclodes / Surf Cinclodes [engelsk]   Cinclodes taczanowskii E [latin]   1 Islas Palomino 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
stigningstall [norsk]    slope [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
naturlig tall [norsk]    natural number [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Rent flertall [norsk]    brukes ved avstemninger. Man må ha støtte fra minst halvparten av de avgitte stemmene.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Storseilsfall [norsk]    Det tauet storseilet heises opp med.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Tonisk anfall [norsk]    type anfall som karakteriseres ved kontinuerlig stramming.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Allurarød AC [norsk]    E129 [E-stoff]   Fargestoffer (kan skape/forsterke negativ atferd og allergi hos barn ifølge britiske forskere)
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Allurarød AC [norsk]    E129 [E-stoff]   fargestoff; Mattilsynet anbefaler å begrense inntak for barn med hyperaktiv atferd
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
avløp, avfall [norsk]    S29/35 [sikkerhetskode]   Må ikke tømmes i kloakkavløp, produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
avløp, avfall [norsk]    S29/56 [sikkerhetskode]   Må ikke tømmes i kloakkavløp; ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Regentbergkall [norsk]    Royal Cinclodes [engelsk]   Cinclodes aricomae [latin]   1 Abra Malaga 26.-27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Andesfossekall [norsk]    White-capped Dipper [engelsk]   Cinclus leucocephalus [latin]   5+ Santa Eulaila Valley 31.8., 1 str Ollantaytambo-Machu Picchu 1.9., 2 Machu Picchu 2.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
komplekst tall [norsk]    complex number [engelsk]   [mat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
rasjonalt tall [norsk]    rational number [engelsk]   [mat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
faktisk antall [norsk]    actual quantity [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
allotment type [engelsk]    avtaletype [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
allotment used [engelsk]    brukte enheter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Alltid øverst [norsk]    Always on Top [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Basic Firewall [engelsk]    enkel brannmur [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
custom install [engelsk]    tilpasset installasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
søkeintervall [norsk]    scan interval [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
all-day sucker [engelsk]    kjempekjærlighet på pinne [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
allkvantor(en) [norsk]    universal quantifier [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
komplekst tall [norsk]    complex number [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
rasjonalt tall [norsk]    rational number [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
alle og enhver [norsk]    jf. noen hver
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
allmennmedisin [norsk]    Det feltet innen medisinen som dekker generelle og ikke spesielt utvalgte felter. En kommunelegelege vil i mange tilfeller være en allmennpraktiker.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
skjedefremfall [norsk]    cystocele [med. el. latin]   Urinblærebrokk der brokken presses ned i skjeden.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
livmorfremfall [norsk]    prolapsus uteri [med. el. latin]   Tilstand der livmoren trenger ned gjennom skjeden, grunnet slapphet i vevet som omgir den. Forekommer vanligvis etter fødsel, eller ved sykdommer i bindevevet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
allmenn ferdsel [norsk]    general passage [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Justice for all [engelsk]    Justitia omnibus [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Allmenne hensyn [norsk]    Etter visse straffebud er det et vilkår at det foreligger allmenne hensyn f..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Kortnebbergkall [norsk]    Bar-winged Cinclodes [engelsk]   Cinclodes fuscus [latin]   Vanlig Santa Eulalia Valley og Marcopomacocha 31.8., 5+ Abra Malaga 26.9., 10+ ss 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kortnebbergkall [norsk]    Bar-winged Cinclodes [engelsk]   Cinclodes fuscus [latin]   3 Lago Pozuelos 16.11., 5 Yavi 17.11., 5 Quebrada de Escoipe 18.11., 10+ El Infiernillo 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
imaginære tall [norsk]    imaginary numbers [engelsk]   [mat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
søppel, avfall [norsk]    trash [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
allocation unit [engelsk]    tildelingsenhet, tildelingsenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Allotments Used [engelsk]    Brukte enheter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
conference call [engelsk]    telefonkonferanse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
electronic mall [engelsk]    elektronisk kjøpesenter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skanneintervall [norsk]    inter-scan delay [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
imaginært tall [norsk]    imaginary number [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
sammensatt tall [norsk]    composite number [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Length Over All [engelsk]    L.O.A. [akronym]
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Atoniske anfall [norsk]    Anfall der pasienten plutselig mister kraften i kroppen og faller.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
Myoklone anfall [norsk]    Kortvarig rykninger av et par sekunders varighet oftest i armene og skuldrene. Pasienten er bevisst under anfallet.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
Dobbelt flertall [norsk]    Double majority [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Rusttippbergkall [norsk]    Comechingones Cinclodes [engelsk]   Cinclodes comechingonus E / Cordoba Cinclodes [latin]   5 i oppstigningen på østsiden av Sierra Grande før Pampa del Achala 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
innloggingsskall [norsk]    login shell [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Waiting for Call [engelsk]    venter på oppringing [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Firewall [engelsk]    Windows-brannmur [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
irrasjonalt tall [norsk]    irrational number [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Simpelt flertall [norsk]    Brukes ved avsteminger. Det alternativ som får flest stemmer seirer, selv om det kan være under halvparten av stemmene.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Grand-mal anfall [norsk]    Gammel betegnelse på ”det store” epileptiske anfallet. Kalles i dag for tonisk-klonisk-anfall.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
Partielle anfall [norsk]    Epileptisk anfall som starter fra et begrenset område i hjernen. Inkluderer både Enkle partielle anfall (EPA) og  Komplekse partielle anfall (KPA).
Epilepsiordliste © Pfizer AS
relativt flertall [norsk]    relative majority [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Love conquers all [engelsk]    Amor vincit omnia [latin]   (Virgil)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Love conquers all [engelsk]    Omnia vincit amor [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Love conquers all [engelsk]    Vincit omnia amor [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Absolutt flertall [norsk]    Flertallet omfatter mer enn 50 % av de avgitte stemmene...  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Allmennprevensjon [norsk]    Et hensyn som ligger til grunn for vår straffelovgivning. Straffen skal ikk..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Hvitvingebergkall [norsk]    White-winged Cinclodes [engelsk]   Cinclodes atacamensis [latin]   25+ Santa Eulalia Valley og Marcopomacocha 31.8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitvingebergkall [norsk]    White-winged Cinclodes [engelsk]   Cinclodes atacamensis  [latin]   2 El Infiernillo 21.11., 2 + 1 juv i oppstigningen på østsiden av Sierra Grande før Pampa del Achala 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
livstegnintervall [norsk]    heartbeat interval [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
noterte salgstall [norsk]    generated sales [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
transcendent tall [norsk]    transcendental number [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Absolutt flertall [norsk]    brukes ved avstemninger. Man må ha støtte fra minst halvparten av medlemmene i en gruppe for å oppnå absolutt flertall.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Feer fra Cornwall [norsk]    Cornish Pixies [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
epileptisk anfall [norsk]    grand mal [med. el. latin]   Et stort epileptisk anfall, som innebærer forbigående bevisstløhet og muskelkramper
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Rognkjeks/rognkall [norsk]    Cyclopterus lumpus [latin]   marin (beinfisker, ulkefisker, rognkjeks- og ringbukfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Truth conquers all [engelsk]    Vincit omnia veritas [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Gråflankebergkall [norsk]    Grey-flanked Cinclodes [engelsk]   Cinclodes oustaleti [latin]   1 i dalen 10 km nedenfor Laguna Orcones 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
radioaktivt avfall [norsk]    radioactive waste [engelsk]   RW [akronym]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
helt tall, heltall [norsk]    integer [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
navlesnorsfremfall [med. el. latin]    Tilstand der navlesnoren ved fødselen kommer foran fosteret, slik at gassutvekslingen mellom fosteret og moren vanskelig- eller, i verste fall, umuliggjøres. Noen ganger kan dette føre til hjerneskade eller også død hos fosteret.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Elektronisk avfall [norsk]    se WEEE-direktivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Allylpropyldisulfid [norsk]    DISULFIDE, 2-PROPENYL PROPYL [engelsk]    (2-Propenyl)propyldisulfid [synonym]   molekylformel: C6H12S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kvalifisert flertall [norsk]    Qualified majority [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
All else being equal [engelsk]    Ceteris paribus [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Skjellbrystbergkall [norsk]    Olrog's Cinclodes [engelsk]   Cinclodes olrogi E [latin]   2+ i oppstigningen på østsiden av Sierra Grande før Pampa del Achala 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ruststrupefossekall [norsk]    Rufous-throated Dipper [engelsk]   Cinclus schulzi [latin]   3 Yala River 15.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
allmennkringkasting [avløserord]    public service broadcasting [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
allowance for, make [engelsk]    ta i betraktning, ta hensyn til [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
allotment remaining [engelsk]    resterende enheter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Allotments Remaining [engelsk]    Resterende enheter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brøk/rasjonalt tall [norsk]    rational number [engelsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
allment aksjeselskap [norsk]    ASA [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Kvalifisert flertall [norsk]    brukes ved avstemninger. En gitt grense sier hvor stor andel man må ha av stemmene for å oppnå kvalifisert flertall. I Norge må for eksempel grunnlovsendringer ha 2/3 flertall.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Generaliserte anfall [norsk]    Epileptisk anfall som påvirker hele hjernes overflate eller anfall som sprer seg fra en del av hjernen til hele hjerne-overflaten. Kan utarte seg på forskjellige måter. Inkluderer Generaliserte tonisk-kloniske anfall (GTK), myoklone anfall og atoniske anfall.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
Allmennyttig formål [norsk]    Det kan gis fritak for arveavgift til allmennyttige organisasjoner. Eksempler på dette er religiøse, kulturelle, humanitære og veldedige organisasjoner, forutsatt at midlene ikke bare skal benyttes på en snevrere krets; lokalt og/eller yrkesmessig. Fritaket er gjort lovumiddelbart, dvs. Uten krav om søknad, fra 1. Januar 2004.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
vanlig stemmeflertall [norsk]    simple majority [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
All things obey money [engelsk]    Pecvniate obedivnt omnia [latin]   Money makes the world go round
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
oppdateringsintervall [norsk]    refresh interval [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Remote Procedure Call [norsk]    remote procedure call [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
i alle fall, iallfall [norsk]    i allfall eller iallefall  [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Tonisk-Klonisk-anfall [norsk]    Se Generalisert tonisk-klonisk anfall (GTK).
Epilepsiordliste © Pfizer AS
allagin lohkat iežas [samisk]    ha høye tanker om seg selv [norsk]   (vfr) //NL298: allagin lohkat iežas ~ stuorisin lohkat iežas
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
allocate speaking time [engelsk]    fordele taletid [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
By the agreement of all [engelsk]    Consensu omnium [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
rest; avfall, bunnfall [norsk]    residue [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
grunntall, kardinaltall [norsk]    cardinal number [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fast radioaktivt avfall [norsk]    solid radioactive waste [engelsk]   SRW [akronym]   Dvs ikke i flytende form eller i gassform
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
desimaltall/reelt tall [norsk]    real number [engelsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
Enkle partielle anfall [norsk]    EPA [akronym]   Epileptisk anfall som starter fra et begrenset område i hjernen. Anfallene varierer svært i utforming avhengig av hvilket område i hjernen de springer ut fra. Anfallene kan f.eks. arte seg som rykning i en hånd, rar følelse i benet, underlig smak, lukt eller sug i magen. Enkelte har også psykiske symptomer som angst eller frykt. Felles for denne anfallstypen er at bevisstheten hele tiden er bevart.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
Allmennaksjeselskap (ASA) [norsk]    Allmennaksjeselskapet skiller seg i hovedsak fra aksjeselskapene ved at et ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
konto, kontoer i flertall [norsk]    account [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Add a Person to the Call [engelsk]    Legg til en person i samtalen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
positivt/negativt heltall [norsk]    integer [engelsk]   (0, ± 1, ± 2,...)
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
Allyl(2,3-epoksypropyl)eter [norsk]    OXIRANE, [(2-PROPENYLOXY)METHYL]- [engelsk]    Allyglycidyleter [synonym]   molekylformel: C6H10O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
The sun shines upon us all [engelsk]    Sol omnibus lucet [latin]   (Petronius)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
flytende radioaktivt avfall [norsk]    liquid radioactive waste [engelsk]   LRW [akronym]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
Komplekse partielle anfall [norsk]    KPA [akronym]   Epileptisk anfall som starter fra et begrenset område i hjernen. Pasientens bevissthet er redusert under anfallet. Vanlige symptom er at pasienten blir fraværende, stopper ofte å snakke, kan fomle med klærne, gjøre tyggebevegelser, fukte leppene, svelge, repetere ting de holder på med.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
allamáttolaš; máttolaš [samisk]    høybåren [norsk]   (a) 2. jf Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-413
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
All frozen pizzas taste lousy [engelsk]    Omnes lagani pistrinae gelate male sapiunt [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
The same night awaits us all [engelsk]    Omnes una manet nox [latin]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
godkjenning, samtykke; bifall [norsk]    approval [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Internet Connection Firewall [engelsk]    Brannmur for Internett-tilkobling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lungekollaps, lungesammenfall [norsk]    atelectasis [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Alle mennesker må dø en gang [norsk]    Buot olbmot saddet okte japmit [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
False in one thing, false in all [engelsk]    Falsus in uno, falsus in omnibus [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
All (hours) wound, the last kills [engelsk]    Omnes vulnerant, ultima necat [latin]   (inscription on solar clocks)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
All that is mine, I carry with me [engelsk]    Omnia mea mecum porto [latin]   (My wisdom is my greatest wealth) (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Allmenngjøring av tariffavtale [norsk]    Tariffavtalen gjøres gjeldende for personer som ikke er medlemmer av de akt..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
flyttall (teknisk), desimaltall [norsk]    floating point number [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bare adjø i ubestemt flertall [FØR]    adjø får denne bøyningen: adjøet, adjø(er), adjøa el. adjøene [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bare feilene i bestemt flertall [FØR]    feil [norsk]   får denne bøyningen: feilen, feil, feila/feilene
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bare tingene i bestemt flertall [FØR]    ting [norsk]   skal bøyes slik: tingen, ting, tinga/tingene
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Allmenne daglige livsfunksjoner [norsk]    ADL [akronym]   - funksjoner i dagliglivet som voksne klarer å utføre. Handikap når det gjelder ADL er et nødvendig kriterium for demens. ADL-reduksjon er derfor en viktig diagnostisk markør for begynnende kognitiv funksjonsnedsettelse. Man skiller ofte mellom instrumentell og personlig ADL (IADL og PADL).
Demensordliste © Pfizer AS
alle, for alle, i alle, alle slags [norsk]    omni- [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Angi URI til styring av eksternt kall [norsk]    Enter remote call control URI [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Generaliserte tonisk-kloniske anfall [norsk]    GTK [akronym]   Anfall hvor pasienten mister bevisstheten, faller, stivner først i kroppen for deretter å få kramper både i armer og ben. Under anfallet vil pustebevegelsene stanse, det kan komme fråde fra munnen og av og til kan det være ufrivillig avgang av urin og avføring.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
All things change, and we change with them [engelsk]    Omnia mutantur nos et mutamur in illis [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
støyende uttrykk for misnøye eller bifall [norsk]    noisy expressions of disapproval or applause [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
All men cheerfully obey where worthy men rule [engelsk]    Omnes aequo animo parent ubi digni imperant [latin]   (Syrus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Our native land is the common parent of us all [engelsk]    Patria est communis omnium parens [latin]   (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
All things are changing, and we are changing with them [engelsk]    Omnia mutantur, nos et mutamur in illis [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
allmenn, alminnelig, generell, fellesbetegnelse, generisk [norsk]    generic [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tjæregropintervall, tjæregropintervall, tjæregropintervall [norsk]    tarpitting interval [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft