Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
alle [bokmål/riksmål/nynorsk]    flertall av all
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alle [dansk]    flertallsform av al
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alle [tysk]    tomt for; oppbrukt Die Milch ist alle, wir sollten neue kaufen. – Det er tomt for melk, vi bør kjøpe ny.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alle [norsk]    every [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Ordbok / leksikon: 41 omtrentlig(e)
galle [norsk]    Bilis, - [latin]   (gresk syn.: chole)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
galle [norsk]    Chole [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
kalle [norsk]    call [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Allel [norsk]    et av to eller flere forskjellige gener som kan være på samme sted (locus) på et kromosom.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Allel [norsk]    Genutgave; alternative utgaver av et gen. Hvert individ har to alleler, ett nedarvet fra far og ett fra mor.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
allel [norsk]    i en diploid celle er det to kopier av hvert gen, ett fra far og ett fra mor. Det kan være små foskjeller i DNA-sekvensen til de to genene og de kalles da alleler.
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
Falle [norsk]    Gahccat [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
falle [norsk]    gávggihit [samisk]   (v) (tr) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)77: muohtacalmmiid gávggiha (upersonlig bruk) 'det faller noen snøfnugg'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
galle [norsk]    sáhppi [samisk]   (s) (-hp-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
skalle [norsk]    skull [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
tralle [norsk]    pushcart [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Stalle [norsk]    engelsk. Vinkelen mellom vindretningen og seil blir for stort, slik at det blir turbulens bak seilet, og det mister seilkraften. Båten mister fart og krenger mer som et resultat.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
allergi [norsk]    allergy [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
allergi [norsk]    R42 [risikokode]   Kan gi allergi ved innånding.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
allergi [norsk]    R43 [risikokode]   Kan gi allergi ved hudkontakt.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Allegro [norsk]    (it. lystfullt) Indikerer et hurtig tempo.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Alletrin [norsk]     Allylcinerin [synonym]   molekylformel: C19H26O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
innkalle [norsk]    summon [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
allegory [engelsk]    gjøre abstrakte ting billedlig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
allergen [norsk]    allergen [med. el. latin]   Et stoff som kan forårsake allergiske reaksjoner hos disponerte personer. Et allergen kan være dyrehår, pollen eller støv.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
bortfalle [norsk]    discontinue [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Rompeballe [norsk]    Bottom [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Dvergmalle [norsk]    Ictalurus nebulosus [latin]   ferskvann (beinfisker, mallefisker, dvergmallefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
allegiance [engelsk]    troskap (mot) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
hodeskalle [norsk]    skull [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Allegretto [norsk]    Hurtig tempo, men en tanke saktere og lysere enn allegro.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
fleinskalle [norsk]    boalci; boalceoaivi [samisk]   (s) 1. Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62199: (-lcc-) 2. Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62199: (-ivv-); jf keivhendt
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
rik på galle [norsk]    Biliosus [latin]   ad.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Allemannsrett [norsk]    Først og fremst folks rett til å bevege seg og oppholde seg i utmark. Forut..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
starte, kalle [norsk]    invoke [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Alle kontakter [norsk]    All Contacts [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alle og enhver [norsk]    jf. noen hver
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Wiltersen, Kalle [norsk]    Weasley, Charlie [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
etterlate matrialle [norsk]    debris [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
forårsake, fremkalle [norsk]    induced [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
detritus, løs matrialle [norsk]    detritus [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
stimulere til, fremkalle [norsk]    elicit [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
vekke, fremkalle, påkalle [norsk]    evoke [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Alle mennesker må dø en gang [norsk]    Buot olbmot saddet okte japmit [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
produsere, fremstille; fremkalle [norsk]    produce [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
alle, for alle, i alle, alle slags [norsk]    omni- [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no