Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
allkvantor [norsk]    universal quantifier [engelsk]   (for alle/enhver)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
allkvantor(en) [norsk]    universal quantifier [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO