Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
allocate [engelsk]    anvise, tildele, gi; dele ut, fordele [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
allocate [engelsk]    tildele, reservere [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
allocate [engelsk]    tildele [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
reallocate [engelsk]    fordele på nytt [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
deallocate [engelsk]    oppheve tildeling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
allocate speaking time [engelsk]    fordele taletid [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget