Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
allow in [engelsk]    la komme inn, slippe inn [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no