Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
allowing  [engelsk]    tillatelse; godkjennelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
allowing for [engelsk]    når man regner med, når man tar hensyn til; når man trekker fra [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no