Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
alltid [bokmål/riksmål/nynorsk]    til alle tider NRKs podkaster ligger nå ute for alltid utan unntak Ho går alltid med skaut
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alltid [svensk]    alltid alltids
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alltid [norsk]    always [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
alltid [norsk]    álo [samisk]   (adv) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-15: agi beaivái el. agás 'for alltid'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
for alltid [norsk]    agás [samisk]   (adv)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Alltid øverst [norsk]    Always on Top [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft