Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 6 nøyaktig(e)
alt [bokmål/riksmål/nynorsk]    intetkjønn av all
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alt [dansk]    intetkjønn av al
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alt [svensk]    (musikk) alt; stemme alt; person
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alt [tysk]    gammel
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alt [norsk]    all [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
alt [norsk]    bárrahis [samisk]   (adv) 1. ’alt en god stund’ //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-59: de lei mu áhcci juo bárrahis vuordimin min 'faren min hadde ventet på oss alt en god stund' 2. 'alt for en god stund siden' //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-59: Mu áhci bohccot ledje juo bárrahis boahtán ja mastan mu bohccuide 'reinsdyra til faren min hadde kommet alt for en god stund siden og blandet seg sammen med mine'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 126 omtrentlig(e)
Alta [norsk]    River in the north of Norway
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
salt [norsk]    sale [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Salt [norsk]    Salti [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
halt [norsk]    boalccas [samisk]   (a) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62199: (-lcas-, att -boalci; boalce- 'halt' (Kt)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
i alt [norsk]    altogether [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
alter [norsk]    altar [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
alter [engelsk]    endre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kvalt [norsk]    choked [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Asfalt [norsk]    ASPHALT [engelsk]    A VERY COMPLEX COMBINATION OF HIGH MOLECULAR WEIGHT ORGANIC COMPOUNDS CONTAINING A RELATIVELY HIGH PROPORTION OF HYDROCARBONS HAVING CF VARIOUS METALS SUCH AS NICKEL, IRON, OR VANADIUM. IT IS OBTAINED AS THE NON-VOLATILE RESIDUE FROM DISTILLATION OF CRUDE OIL OR BY SEPARATIO [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
COBALT [engelsk]    Kobolt [norsk]   molekylformel: Co
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
betalt [norsk]    current [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Alt Gr [forkortelse/akronym]    Alternate Graphic [engelsk]   (PC-tasten du må bruke for å skrive tegnene @£${[]}´~). Se også artiklene om spesialtegn og det tredje tegnet.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
altfor [norsk]    menddo, beare, áhppar [samisk]   (adv) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(1)56, Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-683: áhppar; ahppar; ahpár Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-708: áhppar dávja 'altfor ofte'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Overalt [norsk]    Everywhere [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
ALT key [engelsk]    Alt-tasten [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forfalt [norsk]    overdue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
altered [engelsk]    omvandlet [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Isomalt [norsk]    E953 [E-stoff]   Søtstoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Isomalt [norsk]    E953 [E-stoff]   søtstoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
although [engelsk]    skjønt, selv om [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Merk alt [norsk]    Select All [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Alt-tekst [norsk]    En alternativ tekstbeskrivelse som brukes til å gi informasjon om et bilde eller en grafisk fremstilling til søkemotorer og funksjonshemmede (feks blinde).
Ordliste for søkemotoroptimalisering © Anghus.com
alt, helt [norsk]    Omnis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Alter ego [latin]    Other 'I' [engelsk]   'Other Self'
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Alt. Rock [engelsk]    Alternativ rock [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Klosshalt [norsk]    Tau som er halt så stramt som mulig
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
alternativ [norsk]    alternative (alt) [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
alteration [engelsk]    endring, omsying [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Alternativ [norsk]    Alternative [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilateralt [norsk]    dobbelsidig / på begge sider
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
postanstalt [svensk]    postkontor [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
alternating [engelsk]    alternerende [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
alternativer [norsk]    Options [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flood basalt [engelsk]    flodbasalt (?) [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Alt-mulig-rart [norsk]    All sorts of strange things
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
alternate list [engelsk]    alternativ liste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Altered letter [engelsk]    pyntet bokstav [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Altered object [engelsk]    en ting som er pyntet (boks, cd osv)
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
alternate (alt) [engelsk]    skift mellom [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Alternativer... [norsk]    Options... [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Outlook overalt [norsk]    Outlook Anywhere [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alternativknapp [norsk]    radio button [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alternativ tekst [norsk]    alternative text [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alternativgruppe [norsk]    option group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alternately (alt) [engelsk]    skiftesvis [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Alter ipse amicus [latin]    A friend is another self [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
alias, også kalt [norsk]    a.k.a. [engelsk]   (forkortelse: also known as)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
alias, også kalt [norsk]    AKA [engelsk]   (forkortelse: also known as)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
alternativ valuta [norsk]    alternate currency [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Alternativt ansvar [norsk]    Når flere hefter for samme gjeldspost, og kreditor kan velge hvilken d..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Alternativt opprop [norsk]    Brukes i forbindelse med tvangssalg av realregistrerte formuesgoder. Et for..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
DNOC, ammoniumsalt [synonym]    2-Metyl-4,6- dinitrofenol, ammoniumsalt  [norsk]   PHENOL, 2-METHYL-4,6-DINITRO-, AMMONIUM SALT [engelsk]   molekylformel: C7H9N3O5N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Alterum ictum faciam [latin]    I'm going to take a mulligan [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
With a grain of salt [engelsk]    Cum grano salis [latin]   (Pliny the Elder?)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Alternative vilkår [norsk]    En rettsfølge kan slå inn dersom ett av flere alternative vilkår er oppfylt..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
altmulig- / allsidig [avløserord]    allround- [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
ale, alte [ol], alt [FØR]    ale - alet/alte - alet/alt [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Alternativ behandling [norsk]    En behandling som de fleste leger ikke mener er vist å være effektiv i behandlingen av kreft.
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
NITRIC ACID SODIUM SALT [engelsk]    Natriumnitrat(V) [norsk]    Natriumnitrat [synonym]   molekylformel: NNaO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANOL, ALUMINUM SALT [engelsk]    Aluminium-tris(2-propoksid) [norsk]   molekylformel: C9H24AlO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
NITRIC ACID, BARIUM SALT [engelsk]    Bariumnitrat(V) [norsk]    Bariumnitrat [synonym]   molekylformel: BaN2O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
FORMIC ACID, CADMIUM SALT [engelsk]    Kadmiumformat [norsk]   molekylformel: C2CdO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHLORIC ACID, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumklorat(V) [norsk]    Natriumklorat [synonym]   molekylformel: ClNaO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
NITROUS ACID, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumnitrat(III) [norsk]    Natriumnitritt [synonym]   molekylformel: NaNO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
alteration of a structure [engelsk]    endring av et byggverk [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
alternate access mapping [engelsk]    alternativ tilgangstilordning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alternative salgsenheter [norsk]    quantity selling option [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ACETIC ACID, LEAD(2+) SALT [engelsk]    Blyacetat [norsk]    Bly(II)acetat [synonym]   molekylformel: C4H6O4Pb
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
NITRIC ACID, LEAD(2+) SALT [engelsk]    Blynitrat(V) [norsk]    Blynitrat [synonym]   molekylformel: N2O6Pb
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BROMIC ACID, POTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumbromat(V) [norsk]    Kaliumbromat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHLORIC ACID, CALCIUM SALT [engelsk]    Kalsiumklorat(V) [norsk]    Kalsiumklorat [synonym]   molekylformel: CaCl2O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONIC ACID DISODIUM SALT [engelsk]    Natriumkarbonat [norsk]   molekylformel: CNa2O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHLOROUS ACID, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumklorat(III) [norsk]    Natriumkloritt [synonym]   molekylformel: ClNaO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
NITRIC ACID SILVER(1+) SALT [engelsk]    Sølvnitrat(V) [norsk]   molekylformel: AgNO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
alt sammen, hele sulamitten [norsk]    the whole ball of wax [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
PERCHLORIC ACID, AMMONIUM SALT [engelsk]    Ammoniumklorat (VII) [norsk]    Ammoniumperklorat  [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHLORIC ACID, POTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumklorat(V) [norsk]    Kaliumklorat [synonym]   molekylformel: ClKO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
NITROUS ACID, POTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumnitrat(III) [norsk]    Kaliumnitritt [synonym]   molekylformel: NKO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
SILICIC ACID, POTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumsilikater [norsk]   molekylformel: Ikke angitt
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
DITHIONOUS ACID, DISODIUM SALT [engelsk]    Natriumditionitt [norsk]    Natriumtetraoksodisulfat(S-S)(III) [synonym]   molekylformel: Na2O4S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
SULFURIC ACID, MONOSODIUM SALT [engelsk]    Natriumhydrogensulfat(VI) [norsk]    Natriumbisulfat, Natriumhydrogensulfat [synonym]   molekylformel: HNaO4S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PERCHLORIC ACID, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumklorat(VII) [norsk]    Natriumperklorat [synonym]   molekylformel: ClNaO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
SULFAMIC ACID, MONOAMMONIUM SALT [engelsk]    Ammoniumsulfamat [norsk]   molekylformel: H6N2O3S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
SULFURIC ACID, MONOPOTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumhydrogensulfat [norsk]   molekylformel: HKO4S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
IODIC ACID (HIO3), POTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumjodat(V) [norsk]    Kaliumjodat [synonym]   molekylformel: IKO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONIC ACID, DIPOTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumkarbonat [norsk]   molekylformel: CK2O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PERCHLORIC ACID, POTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumklorat(VII) [norsk]    Kaliumperklorat [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
HYPOCHLOROUS ACID, CALCIUM SALT [engelsk]    Kalsiumklorat(I) [norsk]    Kalsiumhypokloritt [synonym]   molekylformel: CaCl2O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
DISULFUROUS ACID, DISODIUM SALT [engelsk]    Natriumdisulfitt [norsk]    Natrium-m-okso-tetraoksodisulfat(IV) [synonym]   molekylformel: Na2O5S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, FLUORO-, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumfluoretanat [norsk]    Natriumfluoracetat [synonym]   molekylformel: C2H3FNaO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHORIC ACID, TRISODIUM SALT [engelsk]    Natriumfosfat(V) [norsk]    Trinatriumfosfat [synonym]   molekylformel: Na3O4P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
SULFUROUS ACID, MONOSODIUM SALT [engelsk]    Natriumhydrogensulfat(IV) [norsk]    Natriumhydrogensulfitt [synonym]   molekylformel: HNaO3S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, CHLORO-, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumkloretanat [norsk]    Natriumkloracetat, SMA [synonym]   molekylformel: C2H2ClNaO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
urolig, ustabil; ubebygd; ubetalt [norsk]    unsettled [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
alternativer for diagrameffekter [norsk]    chart effect options [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alternativer for diagrameffekter [norsk]    diagram effect options [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sale - salet/salte - salet/salt [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
CHROMIC ACID (H2CrO4), BARIUM SALT [engelsk]    Bariumkromat(VI) [norsk]   molekylformel: BaCrO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
N-Klor-p-toluensulfonamid natriumsalt [norsk]    BENZENESULFONAMIDE, N-CHLORO-4-METHYL-, SODIUM SALT [engelsk]    Kloramin T, N-Klor-p-toluensulfonamid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
DIPHOSPHORIC ACID, TETRASODIUM SALT [engelsk]    Natriumdifosfat(V) [norsk]    Tetranatriumpyrofosfat, Natrium-m-okso-heksaoksodifosfat(V) [synonym]   molekylformel: Na4O7P2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHROMIC ACID (H2Cr2O7), DISODIUM SALT [engelsk]    Natriumdikromat(VI) [norsk]    Natriumdikromat [synonym]   molekylformel: Cr2Na2O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
ACETIC ACID, TRICHLORO-, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumtrikloretanat  [norsk]    Natriumtrikloracetat  [synonym]   molekylformel: C2Cl3NaO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
kvele, kveles, holde på å bli kvalt [norsk]    suffocate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
alternativt navn, alias, brukernavn [norsk]    alias [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Altstoff Recycling Austria AG-melding [norsk]    Altstoff Recycling Austria AG notification [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
prale - pralet/pralte - pralet/pralt [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
CHROMIC ACID (H2CrO4), CHROMIUM(3+) SALT [engelsk]    Dikrom(III)triskromat(VI) [norsk]    Kromkromat [synonym]   molekylformel: Cr5O12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHROMIC ACID (H2Cr2O7), DIPOTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumdikromat(VI) [norsk]    Kaliumdikromat [synonym]   molekylformel: Cr2K2O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CHROMIC ACID (H2CrO4), DIPOTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliumkromat(VI) [norsk]    Kaliumkromat [synonym]   molekylformel: CrK2O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PERMANGANIC ACID (HMnO4), POTASSIUM SALT [engelsk]    Kaliummanganat(VII) [norsk]    Kaliumpermanganat [synonym]   molekylformel: KMnO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
alteration of the exterior (of a building) [engelsk]    fasadeendring [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Altissima quaeque flumina minimo sono labi [latin]    The deepest rivers flow with the least sound [engelsk]   (still waters run deep)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
bale - bala/balet/balte - bala/balet/balt [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
CARBAMODITHIOIC ACID, METHYL-, MONOSODIUM SALT [engelsk]    Natriummetylditiokarbamat [norsk]    Metam-Na [synonym]   molekylformel: C2H3NNa2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
telle - tellet/telte/talte - tellet/telt/talt [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
CARBAMODITHIOIC ACID, 1,2-ETHANEDIYLBIS-, DISODIUM SALT [engelsk]    Nabam [norsk]    Dinatriummetylenbisditiokarbamat [synonym]   molekylformel: C4H6N2Na2S4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
CARBONODITHIOIC ACID, O-(1-METHYLETHYL) ESTER, SODIUM SALT [engelsk]    Natriumproksan [norsk]   molekylformel: C4H8NaOS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
alteration of a zoning plan; change in a zoning plan [engelsk]    ending av reguleringsplan [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Although the power is lacking, the will is commendable [engelsk]    Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas [latin]   (Ovid)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
BENZENAMINE, 2,4,6-TRINITRO-N-(2,4,6-TRINITROPHENYL)-, AMMONIUM SALT [engelsk]    Ammonium-2,4,6-trinitro-N-(2,4,6-trinitrofenyl)amid [norsk]   molekylformel: C12H8N8O12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
DIAZENESULFONIC ACID, [4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-, SODIUM SALT [engelsk]    Natrium-4-dimetylaminobenzendiazosulfonat  [norsk]    Fenaminosulf [synonym]   molekylformel: C8H10N3NaO3S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
fremragende, fremtredene; iøyenfallende, påfallende; ubetalt [norsk]    outstanding [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 3-HYDROXY-4-[(2,4,5-TRIMETHYLPHENYL)AZO]-, DISODIUM SALT [engelsk]    Dinatrium-3-hydroksy-4-(2,4,5-trimetylfenyl)azo-2,7-naftalendisulfonat [norsk]   molekylformel: C19H16N2Na2O7S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 4-[(2,4-DIMETHYLPHENYL)AZO]-3-HYDROXY-, DISODIUM SALT [engelsk]    Ponceau MX [norsk]   molekylformel: C18H14N2Na2O7S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 3,3'-[[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIYLBIS(AZO)]BIS[5-AMINO-4-HYDROXY-, TETRASODIUM SALT [engelsk]    Tetranatrium-3,3'-[(1,1'-bifenyl)-4,4'-diylbis(azo)]bis(5-amino-4-hydroksy-2,7-naftalendisulfonat) [norsk]   molekylformel: C32H20N6Na4O14S4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 3,3'-[(3,3'-DIMETHYL[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIYL)BIS(AZO)]BIS[5-AMINO-4-HYDROXY-, TETRASODIUM SALT [engelsk]    Trypanblått  [norsk]   molekylformel: C34H28N6Na4O14S4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap