Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
alter [2]    Bord som inngår i religiøse ritualer, i ikke-kristen betydning et sted hvor man la gaver til en gud, ofret eller gjorde andre kulthandlinger; offerbord, offersted, I kristendommen; et bord i koret i kirken, der flere kirkelige handlinger blir utført
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alter [dansk]    alter / altar
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alter [engelsk]    endre, forandre sy om
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
alter [norsk]    altar [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
alter [engelsk]    endre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 37 omtrentlig(e)
falter [engelsk]    snuble; nøle, bli usikker; svikte [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
altered [engelsk]    omvandlet [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Forvalter [norsk]    Institusjon som har påtatt seg å oppbevare diverse verdier for kunden, eksempelvis aksjer og obligasjoner, herunder overvåkning av renteutbetalinger, uttrekninger, utbytte og tegning i forbindelse med emisjoner.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Alter ego [latin]    Other 'I' [engelsk]   'Other Self'
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
alternativ [norsk]    alternative (alt) [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
alteration [engelsk]    endring, omsying [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Alternativ [norsk]    Alternative [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alternating [engelsk]    alternerende [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
alternativer [norsk]    Options [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alternate list [engelsk]    alternativ liste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Altered letter [engelsk]    pyntet bokstav [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Altered object [engelsk]    en ting som er pyntet (boks, cd osv)
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
alternate (alt) [engelsk]    skift mellom [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Alternativ rock [norsk]    Alt. Rock [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Alternativer... [norsk]    Options... [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alternativknapp [norsk]    radio button [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alternativ tekst [norsk]    alternative text [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alternativgruppe [norsk]    option group [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alternately (alt) [engelsk]    skiftesvis [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Alter ipse amicus [latin]    A friend is another self [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
alternativ valuta [norsk]    alternate currency [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Alternate Graphic [engelsk]    Alt Gr [forkortelse/akronym]   (PC-tasten du må bruke for å skrive tegnene @£${[]}´~). Se også artiklene om spesialtegn og det tredje tegnet.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Alternativt ansvar [norsk]    Når flere hefter for samme gjeldspost, og kreditor kan velge hvilken d..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Alternativt opprop [norsk]    Brukes i forbindelse med tvangssalg av realregistrerte formuesgoder. Et for..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Alternative vilkår [norsk]    En rettsfølge kan slå inn dersom ett av flere alternative vilkår er oppfylt..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Alterum ictum faciam [latin]    I'm going to take a mulligan [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Alternativ behandling [norsk]    En behandling som de fleste leger ikke mener er vist å være effektiv i behandlingen av kreft.
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
alteration of a structure [engelsk]    endring av et byggverk [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
alternate access mapping [engelsk]    alternativ tilgangstilordning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alternative salgsenheter [norsk]    quantity selling option [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
navnemester, navneforvalter [avløserord]    hostmaster [norsk]   (for særskilde Internett-tenester)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
alternativer for diagrameffekter [norsk]    chart effect options [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alternativer for diagrameffekter [norsk]    diagram effect options [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alternativt navn, alias, brukernavn [norsk]    alias [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
alteration of the exterior (of a building) [engelsk]    fasadeendring [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
alteration of a zoning plan; change in a zoning plan [engelsk]    ending av reguleringsplan [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter [latin]    Your knowledge is nothing when no one else knows that you know it [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom