Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
alteration of the exterior (of a building) [engelsk]    fasadeendring [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet